Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Họ Đạo Giồng Tre

z5258497088510d250979cc261ad15813fef0f6953cf43

Địa chỉ:
 Ấp Giồng Tre, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN X Thường Niên

Số giáo dân: 1.000

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:  05g00 ;  08g00    

Ngày thường:  Thứ 3,5,7:  05g00

                      Thứ 2,4,6,7:  17g00

Linh mục Chánh sở: Micae Phạm Long Giang

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

I. GỐC TÍCH

       Năm 1800, Linh Mục Phêrô Thể, Chánh sở Bình Đại, lên Giồng Tre dạy đạo, Rửa tội cho một số người. Bấy giờ, có ông cả Nghĩa dâng 4 công đất để Cha cất Nhà Thờ bằng cây lá. Ít lâu sau, Họ Đạo Thừa Đức, Họ nhỏ của Bình Đại, do hoàn cảnh khó khăn, bổn đạo tản cư đi hết, nên Cha cho dỡ Nhà Thờ đem về cất lại tại Giồng Tre. Ngôi Nhà Thờ khá lớn, đến năm Thìn bị bão làm sập. Cha lại cất ngôi Nhà Thờ mới cách nền Nhà Thờ cũ khoảng 500m.

II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

      Số bổn đạo mỗi lúc một tăng, Cha rước thầy Phi, DòngKitô Vua Cái Nhum, đến ở và dạy giáo lý. Sau khi thầy Phi đổi đi, thì có thầy Lực, rồi đến các Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Cái Mơn đến tiếp tục công việc tại đây.

       Khi Cha Phêrô Thể đổi đi, thì có các Cha Bùi Khắc Giảng, Cha Nguyễn Chánh Tâm, Cha Nguyễn Văn Bạch lần lượt đến nhận nhiệm sở Bình Đại và tiếp tục coi sóc Họ Giồng Tre.

      Đến năm 1923, Cha Antôn Phú đến nhận nhiệm sở Họ Kiến Vàng, coi sóc luôn Họ Giồng Tre. Từ đây Họ Giồng Tre thuộc Họ Kiến Vàng, do đó các Cha lần lượt đến nhận nhiệm sở Kiến vàng thì kiêm nhiệm luôn Họ Giồng Tre như Cha Luca Sách, Cha Tôma Ký, Cha Giacôbê Tỏ, Cha Phaolô Chiếu.

       Năm 1954, Họ Đạo Giồng Tre được nâng lên thành Giáo Xứ, Cha Antôn Phùng Quang Thành được điều về làm chánh sở đầu tiên. Hai năm sau, Ngài lo xây dựng ngôi Nhà Thờ hiện nay trong 3 năm mới hoàn thành. Năm 1960, Ngài đi dưỡng bệnh, nên lần lượt các Cha Sinh (1960 – 1974), Cha Đức (1974 – 1976), Cha Chiếu (1976 – 1982).

       Sau khi Cha Chiếu rời Họ Đạo đi nghỉ hưu, thì Họ Đạo không có Linh Mục đến coi sóc nữa. Mãi đến ngày 03.10.1989, Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp mới đến nhận nhiệm sở cho đến nay.

       Khi Cha Tôma Hiệp đến nhận nhiệm sở, các cơ sở tôn giáo của Họ Đạo xuống cấp trầm trọng. Năm 1990, Cha Tôma bắt đầu việc đại tu Nhà Thờ. Vì không có kinh phí, nên làm từ từ từng phần, Phải mất đến 5 năm  mới hoàn thành công trình (1995).

       Năm 1900, (Còn là Họ nhỏ của Bình Đại) ngôi Nhà Thờ đầu tiên đã được xây dựng, sau đó đã được thay đổi địa điểm 3 lần, địa điểm hiện tại là lần thứ 3.

        Năm 1996, xây dựng dài Đức Mẹ, rồi năm 2000 nâng cấp như hiện nay.

        Năm 1998, đại tu lại nhà xứ từng phần, mãi tới năm 2001 mới hoàn thành. 

       Năm 2002, sau khi nhà nước trả lại ngôi trường, Cha Tôma đã xây mới ngôi nhà trên nền nhà trường cũ làm nơi sinh hoạt tôn giáo như hiện nay.

        Năm 2007, sau cơn bão số 9, Nhà Thờ bị hư nặng, cất tạm ngôi nhà để cử hành phụng vụ, dọn mặt bằng sửa lại ngôi Nhà Thờ. Nay để làm hội trường.

         Năm 2008, ngôi Nhà Thờ được sửa lại hoàn chỉnh như hiện nay.

II. CÁC LINH MỤC COI SÓC HỌ ĐẠO

            Cha sở Bình Đại coi sóc Giồng Tre (1800 – 1923):

            + Lm Phêrô Thể

            + Lm Bùi Khắc Giảng

            + Lm Nguyễn Chánh Tâm

            + Lm Giuse Bạch

            Cha sở Kiến Vàng coi sóc Giồng Tre (1923 – 1954):

            + Lm Antôn Phú

            + Lm Luca Sách

            + Lm Tôma Ký

            + Lm Giacôbê Tỏ

            + Lm Phaolô Chiếu

            Từ năm 1954, có Cha ở tại Giồng Tre:

            + Lm Antôn Phùng Quang Thành (1954 – 1960)

            + Lm Phêrô Võ Văn Sinh (1960 – 1974)

            + Lm Phêrô Võ Văn Đức (1974 – 1976)

            + Lm Phêrô Nguyễn Minh Chiếu (1976 – 1982)

            + Lm Tôma Vũ Hữu Hiệp (1989 đến nay)

III. TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

            Giáo dân hiện nay: 1000 người.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI. Mở nhà trẻ, trạm phát thuốc.  

4935    12-01-2011 15:41:43