Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Giồng Trôm

  1. Tên cũ: Giồng Trôm
  2. Ấp: Chợ, Thị Trần Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15. 08
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 350 người

Từ lâu họ Giồng Trôm là họ nhánh Ba Châu. Họ Giồng Trôm được thành lập năm 1940 do Cha Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thanh (1936-1942) làm sở họ Ba Châu.

- Các sư huynh Dòng Kitô Vua là những nhà truyền giáo đầu tiên tại đây. Cha Tađêô Nam xây Nhà thờ đầu tiên nằm khuất sau dãy phố trên trục lộ Giồng Trôm - Ba Tri. Cơ sở gồm Nhà thờ, nhà Dì, hai lớp học, núi Đức Mẹ.

- Năm 1973 Cha Phaolo Thảnh về làm sở chính thức cơi nới phòng thánh làm nhà xứ. Năm 1975 Cha Stanislas Bùi Văn Lựu về thay, cất lại Nhà thờ mới năm 1990. Cha Stanislas về hưu. Năm 1998 được trao lại cho Cha Đaminh Đinh Xuân Thu. Cha Thi đã làm hàng rào, xây tháp chuông, sửa lại nhà Dì và phòng giáo lý. Năm 2007 làm lầu hát, sơn nước sơn Nhà thờ. Dì Maria Thơm Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đến giúp việc.

Bổn đạo Giồng Trôm mỗi ngày mỗi trở lại, đa số bổn đạo sốt sắng.
- Hiện nay Cha Đaminh Đinh Xuân Thu vẫn còn coi sóc.

5781