Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Họ Đạo Hàn Thẽ

 

TÊN CŨ: Hàn Thẽ
ẤP: Phước Lợi
XÃ: Thạnh Quới
HUYỆN: Long Hồ
TỈNH: Vĩnh Long
ĐT:
BỔN MẠNG: Giuse thợ 01/5
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 100 người

Vào khoảng 1933, trên kinh Hàn Thẽ có nột gia đình có đạo gồm có 9 người con, sau thành 9 gia đình 64 tín hữu. Đủ điều kiện thành lập một họ đạo hồi đó. Ông cậu Nguyễn Văn Thoại dâng 5 công đất - để Cha sở An Hiệp lo liệu cất Nhà thờ.

Năm 1934, động viên đắp nền nhà. Năm 1937, ông Nguyễn Văn Ân đứng đầu xây dựng Nhà thờ. Cha Ant. Quyền - Cha sở An Hiệp - cho lễ mỗi sáng. Vì lý do thời cuộc chiến tranh, quân đội Pháp hành quân phá hủy Nhà thờ này năm 1947. Về sau bổn đạo cố gắng xây dựng lại ngôi Thánh đường. Năm 1968, máy bay dội bom thiêu hủy Nhà thờ. Nhà thờ Chúa tiêu tan - con chiên từ lang thang đến lang thang! Có người trở thành lang bang, không nơi trú ẩn. Sau năm 1975, hòa bình trở lại - chấm dứt chiến tranh - Trong tia nắng hanh cây cỏ ráo sương - dân về quê hương.

Nhà thờ được xây dựng lại thô sơ. Năm 1980, Giám Mục địa phận tách Hàn Thẽ khỏi An Hiệp và giao lại cho Cha Hiêrômimô Đặng Cao Bằng làm Cha sở đầu tiên.

Năm 1981, Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long giúp cây gỗ - có thầy Jac. Bùi Văn Đảm phụ trách xây dựng lại Nhà thờ Hàn Thẽ khá hơn.

"Trong cái may có cái rủi". Sinh hoạt tôn giáo nơi đây bị đình chỉ vì lý do kỹ thuật: Cha Bằng về Bưng Trường - Hàn Thẽ mồ côi.

Ai qua Hàn Thẽ ghé chơi
Mà thăm chú Tiểu - đầy vơi tâm tình
Cha Công vốn thật anh minh
Kẻ thì gọi Chú - kẻ xin gọi Thầy

Các cha sở An Hiệp coi sóc Hàn Thẽ:
1. Cha Quyền 1942
2. Cha Thao 1946
3. Cha Quờn 1965
4. Cha Nam 1968
5. Cha Hai 1974
6. Cha Ngộ 1980

Cha sở Hàn Thẽ thiệt thọ:
1. Cha bằng 1981
2. Cha Công 1991 tới nay

Hiện tại Hàn Thẽ có tới 480 giáo dân.

2387