Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Hoà Lạc

z51120821467979724e405a9473fed3c4d1f70dc4acb17

Địa chỉ: ấp Hòa Lạc A, Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh

Bổn mạng: 

Chầu lượt:

Số giáo dân:230

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:         07g30

Ngày thường:      05g00

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Nguyễn Quốc Vinh

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

Vài hàng lịch sử.

Nhà thờ Hòa Lạc là nhà thờ Công Giáo trong vùng Khmer do Cha Fx. Lê Văn Huyền (gốc Tha La) đứng ra xây dựng vào năm 1938.

Vài nét đặt biệt.

  1. Ông Phêrô Lâm Khiêm tục danh là Cả Khum đứng mua đất cho Hội Đồng quản trị để cất Chùa nhưng do bất đồng ý kiến với họ nên sau đó ông đâm quay ra đề nghị nhà chung mua lô đất ấy để xây dựng Nhà thờ.
  2. Vào lúc ấy cha sở Trà Vinh từ Phước Hảo được chuyển về. Số là cha đang định xây nhà thờ Phước Hảo nhưng vừa cấm mốc xong thì được lệnh chuyển về Trà Vinh để lại nhiệm vụ cho Cha Giuse Bạch.
  3. Trong một lần hai gia đình Công giáo người Khmer đi lễ tại Trà Vinh. Cha sở Trà Vinh dẫu biết vùng Hoà Lạc chỉ có hai gia đình Công giáo mà thôi. Ngài vẫn hỏi họ "Hoà Lạc muốn có nhà thờ không ?" Ông Lâm Khiêm bèn đưa ra mua lại miếng đất nói trên ở Hoà Lạc, thế là Nhà thờ Hoà Lạc được hình thành nhờ thầy Kitô Vua là Laurent Ngươn là đốc công.

THUẬN LỢI KHI ẤY.

Khi ấy Hoà Lạc là nơi trù phú, phụ huynh thường gởi con em đi ở Sài Gòn chủ yếu là hai trường Taberd và Nhà Trắng. Cách chung mà nói thì số người ở đây vào đạo Công giáo là nhờ ảnh hưởng của hai trường nầy.

BẤT LỢI KHI NAY.

Sau năm 1945 Giáo Hội Công Giáo không còn trường học nữa nên mất đi tầm ảnh hưởng. Số người chịu ảnh hưởng của Tây học bỏ Quốc ra đi. Đàng khác tiếng nói của các vị sư sãi ảnh hưởng trên người Khmer gần như tuyệt đối. Như ta biết đã có một lần Quốc Vương Campuchia đưa ra đề nghị Latiniser chữ Khmer để tiện bề học tiếng cho con em nhưng vị Sãi Cả khi ấy đã nói không, thế là mọi ý định cải cách bị xếp xó. Hiện nay, theo thiển ý, nếu ta chỉ ảnh hưởng đến bon sóc mà không ảnh hưởng đến các ông Lục thì công cuộc truyền giáo khó thành tựu, việc cứu tế xã hội chỉ đem lại một ảnh hưởng nhỏ, nhưng ở vòng ngoài và không khéo bị lợi dụng.

4876