1. Tên cũ:
  2. Ấp:
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân:

Họ đạo Kiến Vàng hình thành từ biến cố bão lụt năm thìn 1904. Sau trận lụt, cha Antôn Phú ở Tán Dù cùng một số giáo dân đi dọc theo sông Ba Lai đến Giồng Kiến lập nghiệp, gần con rạch Kiến Vàng.

Lúc đầu ở lều trại, về sau có nhà riêng. Nhà thờ lá được xây dựng tiếp theo để có chỗ lo việc thờ phượng. Đến năm 1923 có Nhà thờ ngói.

Sau khi cha Antôn Phú chuyển về Đất Đỏ, các cha Luca Nguyễn Văn Sách, rồi cha Tôma Trương Minh Ký, cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, cha Phaolô Nguyễn Văn Chiếu đến ở Kiến Vàng. Sinh hoạt họ đạo lúc này kể là hưng thịnh, để lại ấn tượng đẹp trong ký ức con người.

Năm 1947, Giồng Kiến chịu một cuộc tàn sát thảm khốc: dội bom, đốt nhà,.. dân làng chạy tán loạn. Cha Phaolô Chiếu lên Phú Thuận ở. Giáo dân qua Giồng Tre lánh nạn, một số xuống Bình Đại, hoặc đi Bình Phước- Mỹ Tho. Nhà thờ hoang vắng.

Khi tình hình lắng dịu, dân chúng trở về, thỉnh thoảng cha Phaolô Chiếu về thăm, dâng lễ. Sau đó là các cha ở Bình Đại đến làm lễ.

Năm 1954 họ Giồng Tre có cha Antôn Phùng Quang Thành về làm cha sở thì coi sóc Kiến Vàng.

Năm 1962 chính quyền lập ấp chiến lược, người bất đồng quan điểm dời về Giồng Tre. Giồng Kiến là vùng giải phóng. Sau đó Nhà thờ cũng tháo dỡ.

Năm 1970 dân chúng có trở về rải rác.

Năm 1975 ai nấy về lại vườn đất của mình. Nhà thờ được dựng lại bằng lá, ban đầu lén lút làm một căn, sau đó nối ra 2 căn, rồi 3 căn. Đất Nhà thờ chỉ còn lại bằng nền Nhà thờ.

Năm 1989 cha Tôma Vũ Hữu Hiệp về Giồng Tre, ngài cũng bắt đầu tái thiết Kiến Vàng.

Năm 1995 dời Nhà thờ, lên vị trí khang trang hơn.

Năm 1996 Nhà thờ được xây dựng lại như hiện nay.

Năm 1999 cha Giuse Nguyễn Đình Hiếu về ở tại Kiến Vàng, tiếp nối công việc tái thiết họ đạo: mua đất, dời dân mở rộng khuôn viên Nhà thờ; dẫn nước ngọt- sạch đi khắp làng làm cho tình nghĩa giáo-lương thêm thắm thiết.

Hiện nay họ Kiến Vàng có 375 giáo dân, với các ban: Quới chức, ca đoàn, thiếu nhi, Hiền mẫu.

Định hướng tương lai:

Gìn giữ và phát triển hơn nữa tình hiệp thông lương-giáo.
Giúp giáo dân sống đạo đi vào chiều sâu hơn, đặc biệt là Thánh lễ, nên thánh giữa đời thường.
Nâng cao dân trí: gây ý thức, khích lệ, hỗ trợ sự học trong giới trẻ.
Xây dựng Nhà thờ kiên cố hơn.

HIỆN TRẠNG ĐẤT NHÀ THỜ

Nhà thờ Kiến Vàng

Từ diện tích 900m2 (năm 1999), nay đã mua mở rộng khuôn viên nhà thờ được 12.000m2 (1, 2ha). Di dời 4 căn nhà. Liên hệ dến 13 chủ đất. Xung quanh đã có hàng rào ổn định. Đoàn đo đạc của Bộ đã đo gộp thành một chủ.

Lộ trình làm sổ đỏ: sang sổ đỏ của tất cả các chủ đất cho Nguyễn Đình Hiếu, rồi gộp những sổ của Nguyễn Đình Hiếu lại thành một sổ Nhà thờ Kiến Vàng.

Hiện còn 6 chủ đất chưa sang sổ được. Lý do;

  • Đất chưa có sổ đỏ
  • Sổ đỏ của họ thế chấp trong ngân hàng

Nhà thờ Phú Thuận:
Xung quanh đất nhà thờ có hàng rào ổn định. Đã làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ và đo đạc rồi.

Nhà thờ Vang Quới;
Xung quanh đất nhà thờ có hàng rào ổn định. Đã làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ và đo đạc rồi.