Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Kinh Điều

  1. Tên cũ: Kinh Điều
  2. Ấp: 1, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 812 người (năm 2009)

1. Thành lập : năm 1880 ông Trịnh công Phú dâng 12 mẫu ta đất để cất Nhà thờ. Trước đó không rõ. Họ đạo Kinh Điều hiện thời là do 2 họ An Hồ và Kinh Điều nhập lại sau 1975.

2. Số giáo dân : 812 (2009)

3. Các cha sở:

1/ Gioan Điều (1874-1884)
2/ Phêrô Lý (1884-1891)
3/ Antôn Nuối (1891-1894)
4/ Tađêô Phan (1894-1900)
5/ Matthêu Chiếu (1900-1904)
6/ Đôminicô Kiếm (1904-1905)
7/ Gioan Bt Phuông (1905-1911)
8 Tôma Vàng (1912-1915)
9/ Phaolô Tâm (1915-1918)
10/ Luca Sách (1918-1919)
11/ Tôma Lê Phước Vạn (1919-1928)
12/ Đặng Phước Thiên (1928-1930)
13/ Gioan Bt Nguyễn linh Nhạn ( 1930-1934)
14/ Gioan Bt Nguyễn thần Đồng (1934-1936)
15/ Phaolô Nguyễn tấn Hưng (1936-1954)
16/ Phêrô Nguyễn Đắc Cầu (1954-1957)
17/ Anrê Nguyễn văn Đại ( 1957-1960)
18/ Micae Nguyễn Bá Sang (1961-1964) ở Quới Sơn phụ trách
19/ Phanxicô Assisi Nguyễn văn Thạnh (1974-1996) ở Quới Sơn phụ trách
20/ Phanxicô Xavê Lê Quang Dũng ( 1996-2009)
21/ Antôn Nguyễn văn Lệ ( 2009#)

4/ Các tu sĩ nam nữ:

1/ Cha Phaolô Trịnh công Trọng
2/ Cha Anrê Lâm
3/ Dì 4 Bông
4/ Dì 8 Kiếm
5/ Dì 7 Hiếu
6/ Dì 3 Phẩm
7/ Dì 5 Soi
8/ Dì Uyên Ương

5/ Tiến trình phát triển : Mới mua 5 công đất cất Nhà thờ năm 1994. Có nhà dì, nhà cha sở, nhà hội và một phòng thánh có lầu rộng rãi.

6/ Nhận định về tình trạng giáo dân.

- Chỉ giữ Chúa nhật. Nhưng cũng chẳng xong (bỏ rất nhiều)

- Không có hội đoàn. Thiếu nhi: chưa tổ chức gì được, đợi hè, nghỉ học mới xem coi có làm được gì.

- Kinh tế : phần lớn : nghèo, tản cư mới về sau 1975. Trồng vườn.

7/ Tương Lai : Cha sở không có sức khỏe. Chúa Nhật lễ I xong phải đi làm lễ họ lẽ, rồi còn lễ chiều. Dì phước lo thiếu nhi được sao hay vậy. Hằng năm sau Tết có khóa Dự Bị Hôn Nhân, nhưng không có nhiều học viên vì họ nhỏ, số lớn đi làm chỗ khác.

4032