Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Họ Đạo Kinh Long Hội

z5112059131074f62d556eef8305c1184ab80956f42bdb

Địa chỉ: ấp Nhà Thờ, xã Tân An, Càng Long, Trà Vinh. 

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXII Thường Niên

Số giáo dân: 706

Năm thành lập: 1921

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:      05g30 ;   17g00

Ngày thường:    05g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Thái Dương

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. TIỂU SỬ

Họ Đạo Kinh Long Hội được thành lập vào năm 1921, với số giáo dân ban đầu trên dưới 300 người. Năm 1938, dưới trào Cha Giu-se Bạch, Nhà Thờ được xây dựng cơ bản.

Trải qua các trào Cha sở tiếp theo: Cha Phanxicô Hườn, Cha Tađêô Nam, Cha Phêrô Vở và Cha Stêphanô Hồng, Họ Đạo tiếp tục phát triển.

Đến năm 1962, vì hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Cha Têphanô Hồng rời Họ Đạo. Kể từ năm 1962, Họ Đạo không có Cha sở, giáo dân phân tán khắp nơi. Ngôi Nhà Thờ khang trang, với tháp chuông cao đã bị đánh sập hoàn toàn vào ngày 19.04.1975.

Sau năm 1975, hòa bình được lập lại, giáo dân bắt đầu trở về để chỉnh đốn Họ Đạo lại.

Ngày 26.08.1993, sau 31 năm không có Cha sở, Nhà Thờ được Chánh Quyền chấp thuận làm lại với hình thức cột cây, lợp lá, sau lợp tole.

Năm 1993, Cha Giu-se Mai Quang Minh được đưa về coi sóc Họ Đạo cho đến ngày 20.11.1999, Cha rời Họ Đạo để đi du học bên Pháp.

Ngày 20.03.2000, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đỗ được cử về thay Cha Giuse Mai Quang Minh cho đến nay.

II. HIỆN TRẠNG

Họ Đạo Kinh Long Hội là một Họ Đạo kỳ cựu, nhưng vì nằm trong vùng chiến tranh, giặc giã, bom đạn triền miên, cho nên Họ Đạo không có điều kiện phát triển.

Bắt đầu năm 1993, nhờ sự dẫn dắt chu đáo của Cha Giuse Mai Quang Minh, Họ Đạo bắt đầu hồi sinh, đi vào nề nếp sinh hoạt bình thường. Nhà Thờ vẫn còn thô sơ, tạm bợ.

Ngày 20.03.2000, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đỗ về thay thế Cha Giu-se Mai Quang Minh. Nhờ sự cổ vũ và ủng hộ của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, cùng với sự góp công của giáo dân và sự giúp đỡ của quý ân nhân. Nhà Thờ, Nhà Cha sở, Nhà Dì, Nhà Trẻ được xâp dựng lại cơ bản, tạo điều kiện cho giáo dân sinh hoạt bình thường trở lại, với số Quới chức là 12 người (1 trùm, 1 câu và 10 ông biện) cùng với sự có mặt của 2 Dì MTG Cái Nhum.

4746    22-02-2011 09:57:35