Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Lộc Thuận

  1. Tên cũ: Lộc Thuận
  2. Ấp: 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân:

1. Tên Họ Đạo: họ đạo Lộc Thuận (Họ nhỏ của Lộc Thuận).

Các linh mục tiền nhiệm:
1. Phaolô Nguyễn Minh Chiến (1942 - 1960)
2. Phêrô Võ Văn Sinh (1960 - 1974)
3. Phêrô Võ Văn Đức (1974 - 1976)
4.Phaolô Nguyễn Minh Chiếu (1976 - 1982)

Linh mục đương nhiệm: Tôma Võ Hữu Hiệp từ năm 1989 đến nay.

2. Giai đoạn hình thành:
-
Năm thành lập: 1942
- Người thành lập: Lm Phaolo Nguyễn Minh Chiến
- Số giáo dân ban đầu khoảng 50 người.
- Nhà thờ đầu tiên được cất năm 1942.

3- Giai đoạn hiện nay: năm 2007

- Số giáo dân: 330 người
- Các sinh hoạt:
a. Ban quới chức: 9 vị
b. Ca đoàn: 12 ca viên
c. Thiếu nhi truyền giáo: 25 em
- Các cơ sở: nhà xứ, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse

4. Định hướng tương lai: Xây nhà đa dụng để hội họp và dạy giáo lý.

2133