Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Họ Đạo Lộc Thuận


z5258620845377554497914d4312f690672b3ca31dd911

Địa chỉ: ấp 6, xã Lộc Thuận, Bình Đại, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt:CN Phục Sinh

Số giáo dân: 565

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:         08g30    ;       16g30 

Ngày thường:     Thứ 7:  05g30

                        Thứ 4,6:    17g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Trần Quốc Bảo

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

      Năm 1942, có một người ở Lộc Thuận dâng một miếng đất, nên Cha Phaolô Nguyễn Minh Chiếu lúc bấy giờ đang coi sóc Họ Đạo Giồng Kiến đến Lộc Thuận thành lập Giáo Họ Lộc Thuận. Số giáo dân hầu hết là bổn đạo mới. Lúc đầu, có khoảng 50 người, dần dần số giáo dân tăng lên. Đến năm 1954, Họ Đạo Giồng Kiến vì loạn lạc nên không còn Linh Mục phụ trách, Họ Đạo Lộc Thuận được Cha Antôn Phùng Quang Thành, bấy giờ là Cha sở Họ Đạo Giồng Tre (1954) phụ trách. Kể từ đó, Lộc Thuận là Họ nhánh thuộc Họ Đạo Giồng Tre.

II. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

            Năm 1942, Nhà Thờ bằng cây mái lá, vách cây.

            Năm 1954, Nhà Thờ xuống cấp, Cha Antôn làm lại lớn hơn, tường xây, mái lá lợp tôn.

            Năm 2002, Nhà Thờ đại tu và kéo dài thêm.

            Năm 2004, xây đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse.

            Năm 2006, xây nhà Dì phước.

II. CÁC LINH MỤC COI SÓC HỌ ĐẠO

            Cha Phaolô Nguyễn Minh Chiếu, Cha sở Họ Giồng Kiến (1942 – 1954)

            Cha Phùng Quang Thành Cha sở Họ Giồng Tre (1954 – 1960)

            Cha Phêrô Võ Văn Sinh, Cha sở Họ Giồng Tre (1974 – 1976)

            Cha Phaolô Nguyễn Minh Chiếu, Cha sở Họ Giồng Tre (1976 – 1982)

            Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp Cha sở Họ Giồng Tre (từ 1989 đến nay)

III. TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

            Giáo dân hiện nay: 565 người.

IV.  ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI.

          Xây nhà đa dụng để hội họp và dạy giáo lý cho Họ Đạo.

2400    12-01-2011 15:49:26