Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Long Hiệp

z50252586621226277d645fe3189561253445339e26f4a

Địa chỉ: ấp Long Hiệp, xã Long An, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN I Mùa vọng

Số giáo dân: 1530

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Chúa nhật:       05g00 ;     16g15       

Ngày thường: 04g30

Linh mục Chánh sở: Vincentê Phạm Văn Khôi

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Lịch Sử

Được thành lập vào khoảng năm 1910.

Số giáo dân ban đầu khoản 33 người.

Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ. Đến năm 1954 có linh mục Tôma Tri, một linh mục gốc Giáo phận Bắc Ninh phụ trách tới 1960.

Từ năm 1960-1967: linh mục Phaolô Thãnh phụ trách với tư cách cha sở.

Kế đó là linh mục Tôma Vẻ phụ trách 7,8 tháng.

Đầu năm 1968, linh mục Phaolô Lê Hiển Quang phụ trách đến giữa năm 1975.

Từ tháng 6/1975: linh mục GBt Trần Văn Hài từ An Đức, Long Hồ kiêm luôn Giáo xứ Long Hiệp (vì cha già Phaolô Lê Hiển Quang bệnh) cho tới nay (cuối năm 2007).

Số Giáo Dân: Tương tự một số họ đạo khác, số giáo dân dao động, hiện còn khoản 1100 người với 7 xóm, 18 Quới chức...

Ơn Thiên Triệu: Họ Long Hiệp rất nghèo ơn gọi. Gần 100 tuổi rồi nhưng chưa có linh mục nào xuất thân từ Long Hiệp. Hiện thời có một chủng sinh năm thứ nhất thần học; hai Dì Phước thuộc Dòng MTG Cái Nhum; hai đệ tử (một thuộc Dòng MTG Cái Nhum, một MTG Cái Mơn).

Cơ sở tôn giáo: Nhà thờ Long Hiệp hôm nay là nhà thờ thứ năm được xây dựng trong năm 1993 kể từ năm thành lập họ đạo (1910) tới nay, do chiến tranh, thời cuộc...

Kinh tế:
Khu vực nhà thờ diện tích khoản 9000m2.
Đất ruộng: 4800m2 .

2533