Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Họ Đạo Long Hưng

z498134710908942b429b92c9db0bb34975db820146522

 Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XII Thường niên

Số giáo dân: 1920

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 05g00; 15g00          

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Hồng

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO


I. TRỰC THUỘC:

- Họ đạo Long Hưng trực thuộc các địa phận:

- 1850-1855: giáo phận Nam Vang (Cambôt).

- 1955-1960: giáo phận Cần Thơ.

- 1960-nay: giáo phận Vĩnh Long.

II. Các linh mục phục vụ họ Long Hưng.

- Từ 1893-10/1905: Cha Philipphê Tường. Bernard Nên, P. Sử.

- Từ 1905-10/1914: Cha Ant. Đề.

- Từ 1914-7/1921: Cha Phêrô Nhan,

- Từ 1921-10/1924: Cha P. Thập.

- Từ 1924-12/1935: Cha F. Bổn.

- Từ 1935-10/1940: Cha Bernard Nghiêm.

- Từ 1940-10/1949: Cha P. Đỏ.

- Thời Kỳ Cha P. Đỏ về Sa-Đéc, có các Cha Dòng Chúa Cứu Thế (CCT) Canada đến ở học Tiếng Việt, giúp và truyền giáo (Cha Simon Damphousse, Cha Remi Bellemare, Cha Marcel Bélanger) (1941- 1942 và 1946).

­- Từ 1943-10/1945: Cha P. Huỳnh Tiến Bộ.

- Từ 1949-6/1953: Cha Philipphê Võ Phước Thạnh.

- Từ 1953-10/1957: Cha Jn. Bapt. Nguyễn Xuân Nghiêm.

- Từ 1959-2/1960: Cha Dom. Đỗ Kim Thành.

- Từ 1960-10/1961: Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, Cha Giuse Bỉ, Bernard Khả.

- Từ 1961-10/1966: Cha Eusêbiô Nguyễn Văn Thới.

- Từ 1966-9/1975: Cha Aug. Nguyễn Đức Nhân.

- Từ 1975-7/1985: Cha Phil. Nguyễn Văn Hiếu.

- Từ 1985-9/1987: Gioakim Dương Văn Ngoan.

- Từ 1987-21/9/2007: Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy (Dòng CCT).

- (Thời gian Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy đi vắng, có Cha Jn.Bt. Nguyễn Văn Đồng (Dòng CCT) đến giúp từ 9/2006 - 21/9/2007.

- Cha Sở đương nhiệm: Phêrô Nguyễn Văn Hồng

III. CƠ SỞ:

Các nhà truyền giáo đã tuần tự dựng các Nhà thờ nhỏ: Nhà thờ Rạch Vông (1893), hiện thuộc ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Nhà thờ Tân Phước (1894), hiện thuộc xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Nhà thờ Tân Lợi, hiện thuộc ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò và Nhà thờ Long Hưng (1895), hiện thuộc ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Các Nhà thờ Tân Phước, Tân Lợi và Rạch Vông giờ không còn nữa chỉ còn lại Nhà thờ Long Hưng còn kiên vững cho đến nay.

Năm 1924-1935: Cha F. Bổn phụ trách họ Long Hưng đã xây dựng Nhà thờ kiên cố, trường học và nhà sở. Khởi công năm 1930 và khánh thành năm 1933.

Năm 1946-1947: giặc giã loạn lạc Nhà thờ bị đốt cháy cùng với nhà sở cao đẳng cạnh nhà thờ. Nhà thờ chỉ còn lại tường và mặt tiền. Cha Phil Võ Phước Thạnh xây dựng lại Nhà thờ (1949-1950) sửa khu trường học làm nhà sở (1950), xây núi Đức Mẹ (1952) và xây trường học khác (1960).

Năm 1961: Cha Eusêbiô Nguyễn Văn Thới được bổ nhiệm làm Cha sở đầu tiên khi Long Hưng thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Ngài xây nhà sở nối dài trường học, sau này trở thành nhà các Dì.

Cha Sở Aug Nguyễn Đức Nhân (1966-1975) xây thêm 2 cánh Nhà thờ, xây cầu Nhà thờ, nhà kho và hồ nước.

Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy đại tu Nhà thờ cũ và cung thánh Nhà thờ (1991), sơn phết và tu bổ toàn bộ để kỷ niệm 100 năm có Nhà thờ Long Hưng (1895-1995), xây nhà bếp, xây lại cầu Nhà thờ (1999). Năm 2003 đại tu Nhà thờ Long Hưng, tháp chuông Nhà thờ được xây vào năm 2004.

Vì nhà nước quản lý giáo dục, trường học bị trưng dụng từ năm 1975, một phần còn lại (nhà sở cũ) để cho các Soeur Chúa Quang Phòng sử dụng, được tu sửa vào năm 1999. Năm 2004 trường học được trả lại cho họ đạo, Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy tu sửa làm nơi sinh hoạt và dạy giáo lý.

4913    08-01-2011 20:07:07