Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Long Mỹ

z4927494427021a10513f75410b4d2a7db54ba161a025e

Địa chỉ: ấp Long Khánh, Long Mỹ, Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Chầu lượt:CN V Mùa chay

Số giáo dân:386

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      05g30 ;  17g00           

Ngày thường: 16g30

Linh mục Chánh sở: Fx. Nguyễn Văn Việt

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Vị trí địa lý:

Nằm phía Tây-Bắc huyện Măng Thít, Đông-Bắc giáp sông Cổ Chiên, Đông-Nam giáp huyện Vũng Liêm, Tây-Bắc giáp huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long. Cách Trung tâm thành phố Vĩnh long 7 km.

Lược sử:

Được thành lập vào khoảng năm 1939, khởi đầu là Nhà thờ lợp lá, cạnh bờ sông, vào năm 1950 di dời nhà thờ vào nơi hiện tại, cạnh bờ lộ.

Long Mỹ là một họ nhánh của nhà thờ Chánh Tòa, nên việc phụng vụ và mục vụ do các linh mục từ Chánh Tòa đảm trách - thường trực ban đầu do các Thầy Dòng Kitô Vua.

Đến năm 1976, cha Phêrô Thuận chịu chức linh mục, được Đức Cha Giacôbê Mầu sai đảm trách Họ đạo Long Mỹ, cũng là nhà thờ lợp lá, vách ván, nhỏ hẹp.

Năm 1994, cha Phêrô  Thuận được đổi về Hựu Thành, Cha G.B. Hài, chánh sở Long Hiệp, Long Hồ, kiêm nhiệm luôn họ Long Mỹ. Nhà thờ mới được xây dựng vững chắc và khánh thành vào năm 1998.

Năm 2004, Đức Cha Tôma nhờ cha Jos. Khoa, cha Phêrô Tuyên, cha Phêrô Tâm tới lui giúp đỡ họ đạo này, phụ giúp cha sở G.B. Hài.

Đến ngày 01/01/2008, Cha Phanxicô Việt, thư ký Toà Giám Mục, được Đức Cha Tôma bổ nhiệm làm Chánh sở, họ đạo dần dần khởi sắc, phát triển.

Số Giáo dân: Họ đạo Long Mỹ có khoản 350 giáo dân, 18 ông Qưới chức, chia làm 4 sở biện: xóm Nhà Thờ, xóm Lộ, Xóm Chợ, Xóm Rạch Chanh.  Tu sĩ có hai Dì thuộc Dòng MTG Cái Nhum và một chị tu hội đời.

Cơ sở tôn giáo: Nhà thờ Long Mỹ hôm nay được xây dựng vào năm 1998. Đến năm 2010, Long Mỹ có thêm Trung tâm Mục Vụ và Nhà Trẻ mẫu giáo. Ngày 3/12/2011, khánh thành Hội Trường Lòng Chúa Thương xót. Có thêm các Lễ đài Đức Mẹ, đài Giuse, đài Chúa Thương xót, núi Calvê…

Long Mỹ là địa điểm sùng kính Lòng Chúa Thương xót vào mỗi chiều Thứ Sáu hàng tuần, và tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương xót cho Giáo phận Vĩnh Long.

Kinh tế:
Khu vực nhà thờ khởi đầu diện tích ruộng đất khoản 6.000m2. Hiện nay diện tích khoản 20.000m2.

5009