Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Mai Hương

z51027552430454bc5958d8ee97798bf2fe9fd17a9d880

Địa chỉ: ấp Vinh Cửu, xãVĩnh  Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Bổn mạng: Thánh Giuse 1/5

Chầu lượt: CN II Mùa Chay

Số giáo dân:290

Năm thành lập:

Giờ lễ:           

Chúa nhật:     04g30   ;     15g30 

Ngày thường:      04g30

Linh mục Chánh sở: Philipphê Nguyễn Như Thường

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. NGUỒN GỐC

     Mai Hương trước kia là Họ Đạo nhỏ của Họ Đạo Chà Và (Vĩnh Kim) được thành lập năm 1950, dưới thời Cha Giuse Trần Hữu Khánh làm Cha sở Chà Và.

     Nhà Thờ Mai Hương nằm trên quốc lộ 53 giữa Chà Và và Cầu Ngang với số diện tích chưa đầy 1900m2. Số đất này do cha của Thủ Tướng Nguyễn Khánh là ông Ba Bửu để lại với giá một đồng bạc danh dự.

II. TIẾN TRÌNH CỦA HỌ ĐẠO QUA CÁC TRÀO CHA SỞ

     Sau khi được ông Ba Bửu nhượng lại số đất trên, Cha Giuse Khánh tiến hành dựng lên một Nhà Dạy bằng lá. Người đầu tiên ở giữ Nhà Dạy này là Thầy Cẩm (DòngKitô Vua ). Sau khi Nhà Thờ đã hoàn thành. Dì 5 Thỉnh, Dòng mến Thánh Giá Cái Mơn đến thay thế Thầy Cẩm. Số giáo dân lúc đầu rất khiêm tốn: Trên dưới 50 người. Cha sở Chà Và thỉnh thoảng xuống làm lễ vào ngày Chúa nhật...

     Đến năm 1952, Cha Phaolô Lê Hiển Quang về thay Cha Giuse Khánh tiếp tục phụ trách Họ Đạo Mai Hương một thời gian sau đó (lối 1959- 1960), Cha Phaolô Quang giao lại cho Cha Vincente Nguyễn Ngọc Thanh, Cha sở Cầu Ngang lên xuống làm lễ ngày Chúa nhật.

      Năm 1965, Cha Phêrô Nguyễn Cang Thường về làm Cha sở Vĩnh Kim phụ trách Họ Đạo Mai Hương.

      Năm 1975, Cha Phêrô Lê Văn Tý về thế Cha Phêrô Thường. Năm 1981, Cha Augustinô Lê Trọng Hồng, Dòng Xitô (Phước Vĩnh) phụ trách một thời gian.

      Năm 1984, giao lại cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch.

     Năm 1993, Cha Phêrô Trần Văn Kích về làm Sở Vĩnh Kim, phụ trách mục vụ Họ Đạo Mai Hương, mỗi tuần xuống làm lễ một lần vào ngày Chúa nhật.

     Năm 2008, Cha Phêrô Lê Văn Hai, chính thức về làm Sở Họ Đạo Mai Hương. Từ đó, Họ Đạo Mai Hương được tách ra khỏi Họ Đạo Vĩnh Kim, trở thành một Họ Đạo độc lập, vẫn được gọi là Họ Đạo Mai Hương.

III. HÌNH THÀNH NHÀ THỜ

    Nhà Thờ Mai Hương được xây cất ngày 29/3/1963, dưới thời Cha Phaolô Lê Hiển Quang và do Cha Anrê Nguyễn Trung Binh (đang là Cha sở Giồng Lớn) trực tiếp trông coi.

     Nhà Thờ dài 20m – ngang 8m, không có phòng Thánh, với thời gian Nhà Thờ xuống cấp. Năm 1998, Cha Phêrô Kích đã một lần trùng tu lại. Bổn đạo lúc bấy giờ (1998) khoảng 220 người.

     Năm 2008, Cha Phêrô Hai về, bắt đầu trùng tu toàn bộ Nhà Thờ, kéo dài phía trước 4m5, phía sau 7m để nới rộng Cung Thánh và làm Phòng Thánh, đồng thời xây nhà xứ, nhà Dì, nhà trẻ mới toàn bộ.

IV. HIỆN TRẠNG HỌ ĐẠO MAI HƯƠNG

     Hiện nay có khoảng 290 giáo dân; nhưng số đi lễ giữ đạo rất ít và rối rắm bỏ Nhà Thờ rất nhiều.

V. SỐ QUỚI CHỨC NGAY TỪ BAN ĐẦU

     1. Ông Nguyễn Văn Sử: Biện, 1913

     2. Ông Nguyễn Văn Lời: Giáp, 1918

     3. Ông Dương Tấn Phát: Giáp, 1929 

6501