Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Mỏ Cày

TÊN CŨ: Mỏ Cày
ẤP: Hội Yên
Thị trấn Mỏ Cày
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre.
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 465 người.

GỐC TÍCH:

- Tên của họ đạo:

* Các linh mục tiền nhiệm:

Lm Phêrô Đỗ Quang Lịnh
Lm Phêrô Lê Quang Linh
Lm Louis Vinh
Lm Michel Lê Phước Sinh
Lm Phaolô Nguyễn Trung Diên
Lm Giuse Phạm Đình Kế
Lm Tôma Trần Quốc Hùng.

* Linh mục đương nhiệm: Phêrô Nguyễn Thanh Liêm.

- Giai đoạn hình thành và phát triển:

Khoảng năm 1940, linh mục Phêrô Đỗ Quang Lịnh từ Cái Mơn xuống khu vực Mỏ Cày tìm đất dựng nhà thờ cho một số giáo dân sinh sống tại đây, nhưng ngài sớm qua đời, các linh mục tại Cái Mơn tiếp tục công việc vào tháng 6/1952, các ngài ủy quyền cho Dì 7 Nuôi (Dòng MTG Cái Mơn) mua 8 công đất ruộng tại ấp Hiệp Phước làng Đa Phước Hội (nay là ấp 4 thị trấn Mỏ Cày), để xây dựng ngôi nhà thờ bằng cây lá... đến tháng 7/1956, Dì 7 Nuôi mua cho Nhà Phước một công vườn và 2,3 công giồng cho mướn để sinh sống (văn tự chỉ còn bản sao..) sau này, Nhà Phước đã lập Cô Nhi Viện tại đây, để tiện việc coi sóc, nên Nhà Nguyện họ cũng được dời về đây. Khu vực Hiệp Phước dành làm Đất thánh cho họ đạo, đất trống chưa sử dụng thì cho bổn đạo canh tác (sau này cũng bị chiếm dụng hết). Từ năm 1960, cha Lê Văn Linh về nhận họ đạo và mua khu rạp hát Lạc Việt làm Nhà thờ và nhà xứ. Từ năm 1963 cha Michel Lê Phước Sinh và sau đó là cha Phaolô Nguyễn Trung Diên thay nhau làm cha sở. Tới năm 1970 cha Giuse Phạm Đình Kế đảm nhiệm chức vụ cha sở cho tới khi bị bắt vào tháng 8/1975.

Sau giải phóng, nhà nước lấy Nhà thờ làm rạp hát Đồng Khởi (10/1975).

Nhà thờ phải dời về lại nhà nguyện của Cô Nhi Viện, thỉnh thoảng có cha Phêrô Phạm Tuấn Tri từ Bến Tre được phép sang dâng lễ... Và đến năm 1983 thì khu vực Cô nhi Viện cũng bị trưng dụng làm Trung Tâm Y Tế thị trấn Mỏ Cày, Nhà thờ tạm dời ra sân banh (gần Chùa Bà) và cuối cùng cho dời về ấp Hội Yên, thị trấn Mỏ Cày (chỉ có khoảng 620m2); thời gian này không linh mục nào được phép tới làm mục vụ, chỉ Dì Phước già Nguyễn Thị Lộc ở trông coi! Mãi tới năm 1988 Linh mục Tôma Trần Quốc Hùng mới được cho phép tới họ đạo, hằng tháng chỉ được dâng lễ một lần vào Chúa nhật đầu tháng! Nhà thờ không người chăm sóc nên xuống cấp nghiêm trọng rất cần được xây dựng lại.

Năm 2003 Cha Tôma Trần Quốc Hùng tiến hành thi công xây dựng Nhà thờ, nhà xứ mới. Năm 2004 ĐGM Tôma Nguyễn Văn Tân chủ sự lễ khánh thành, làm phép Nhà thờ, nhà xứ mới. Năm 2006, Cha Tôma Trần Quốc Hùng đổi đi, cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm về coi sóc họ đạo Mỏ Cày...

- Giai đoạn hiện nay:

Năm 2007 số giáo dân: 465 người các sinh hoạt mục vụ của họ đạo: ban Quới Chức 10 người, ca đoàn 15 em, các giới: Thánh Nhi Truyền Giáo 20 em, Giới trẻ 15 em, Gia trưởng 20 thành viên....

Cơ sở vật chất: lớp dạy giáo lý...

- Định hướng tương lai của họ đạo: Củng cố ban Quới chức, các Hội đoàn, mục vụ Giới trẻ, Mục vụ truyền giáo, mục vụ Gia đình...


5522