Sidebar

Thứ Hai
29.11.2021

  1. Tên cũ: Bến Tre
  2. Ấp: 5, Xã Bình Phú, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt: 0753 827873
  4. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô  Nhiễm 08. 12
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 150 người

Là họ nhánh của Bến Tre, nằm cách trung tâm thị xã Bến Tre 3 km, gần cầu bắc Hàm Luông. Khởi sự là trường Phước Thiện (Ecole Chapelle) vừa dạy học vừa đọc kinh. Thỉnh thoảng Cha sở Bến Tre đến cho lễ, phía sau có nhà để hai dì Mến Thánh Giá Cái Nhum trú ngụ.

Nhà nguyện này do Cha Phaolô Lê Quang Hiển xây dựng năm 1950, vì lý do chiến tranh, nhà nguyện vắng kinh lễ một thời gian khoảng năm năm (1950 - 1955). Sau đó nhờ cô giáo Cúc (?) qui tụ trẻ em dạy tư, gây cảm tình, có Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri - Cha sở Bến Tre hỗ trợ và cho lễ mỗi tháng một lần.

Đến năm 1968, Cha xin hai dì Mến Thánh Giá Cái Mơn đến giúp, mở ký nhi, công tác xã hội. Cũng năm này, Cha Đaminh Đinh Xuân Thu về làm phó Bến Tre, mỗi hai tuần đến dâng Lễ và ban Bí tích.

Đến năm 1998, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến từ họ Tân Lợi, về thay Cha Tri - tuổi già sức yếu nghỉ hưu. Cha Hiến về làm sở Bến Tre, lo cho Mỹ Hóa có bộ mặt mới, sửa nhà thờ, nhà dì, bơm thổi cát nâng cấp sân Nhà thờ rất khang trang.

Số giáo dân hiện tại khoảng 150 người và Cha sở cho lễ mỗi Chúa nhật. Họ Mỹ Hóa đã được « đẹp » nhiều mặt.

1766