Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Mỹ Lồng

 

  1. Tên cũ: Mỹ Lồng
  2. Ấp: Chợ Hàng Sao, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt: 0753 862185
  4. Bổn mạng: Thánh Giuse 19. 03
  5. Chầu lượt: 23.09
  6. Giáo dân: 400 người

 

Vào khoảng năm 1940 Cha Phêrô Ngộ ở họ Ba Châu xuống lập họ đạo Mỹ Lồng. Cha quy tụ bổn đạo chung quanh được 50 người. Ông Phêrô Chống ở họ Ba Châu. Ông Phêrô Nhuần ở xã Mỹ Thạnh công tác với cha Phêrô Ngộ làm Nhà thờ đầu tiên tại Mã Đá thuộc xã Lương Hoa chiều dài 12m, rộng 6m, có mặt dựng 6m, cột gỗ lợp ngói, chung quanh bằng gỗ, có các dì Cái Mơn xuống giúp bổn đạo, sinh hoạt trong 12 năm thì loạn lạc.

Năm 1960 dời Nhà thờ xuống bên cạnh nhà máy xây lúa ở Mỹ Thạnh có an ninh hơn.

Năm 1961 cha Antôn Quyền từ họ Cái Sơn ra ở Nhà thờ thứ hai, cha Quyền xin xã Mỹ Thạnh 2 công đất thuộc nghĩa trang làng xây dựng Nhà thờ Mỹ Lồng, sát sân banh xã Mỹ Thạnh. Cha Quyền xây cất nhà Cha Sở, nhà Dì, các lớp tiểu học.

Năm 1989 Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm cha Dominic Đinh Xuân Thu đến coi sóc họ Mỹ Lồng. Năm 1997 Nhà thờ Mỹ Lồng xuống cấp, đại tu Nhà thờ, tu sữa nhà Dì, làm 2 phòng để sinh họat phục vụ họ đaọ. Năm 1998 xây dựng Đài Thánh Giuse, núi Đức Mẹ, tháp chuông. Bổn đạo họ Mỹ Lồng những người bê trễ một số đã trở lại, những người đạo đức đã nên sốt sắng và nhiệt thành hơn.

Họ đạo Mỹ Lồng được như ngày nay là nhờ thánh Giuse phù trợ cách riêng. Hiện nay Cha Đaminh Đinh Xuân Thu vẫn còn coi sóc.

4797