Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Mỹ Nhơn

  1. Tên cũ: Mỹ Nhơn
  2. Ấp: Nhơn Thuận, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 110 người

1. Tên họ đạo: Mỹ Nhơn
Các linh mục:
a. Tiền nhiệm:
Cha sở Luca Lê Văn Sách.
Cha sở Félix Lê Vĩnh Trình
Cha phó: Micae Lê Văn Sinh
Cha sở Antôn Bùi Thanh Long
Cha sở Gioakim Nguyễn Văn Quang
Cha phụ tá: Êusêbiô Phạm Văn Tiền

b. Đương nhiệm:
Cha sở Giacôbê Nguyễn Huỳnh Tươi
Cha phó: Phaolô Lê Thanh Dũng

2. Giai đoạn hình thành:
Năm thành lập họ đạo:1940
Người sáng lập họ đạo: ông Đỗ Văn Tiền
Số giáo dân ban đầu: 66 người
Nhà thờ đầu tiên của họ đạo được xây dựng vào năm 1943.
Tên cha sở đầu tiên của họ đạo: Cha Luca Lê Văn Sách

3. Giai đoạn xây dựng và phát triển:
a. Trước năm 1975:
- Năm 1943 Nhà thờ được xây cất đầu tiên bằng cây lợp lá.
- Năm 1946 Nhà thờ được cất lại bằng gỗ, lợp ngói móc, lát gạch xây tường.

b. Sau năm 1975
- Năm 1981 Nhà thờ được thay thế số đòn tay, ron, rui và mè bằng cây mới.
- Năm 2001 Nhà thờ được triệt hạ toàn bộ và xây cất mới kiên cố, khang trang, xinh đẹp. Nhà thờ mới được Đức Cha Giacôbê đến làm phép và khánh thành vào ngày 14/05/2002.

4. Giai đoạn hiện nay;
Năm 2007:
Số giáo dân: 110 người.
Ban Quới chức: 6 người
Ca đoàn: 10 người
- Dù trong họ đạo không có hội hoạt động từ thiện, bác ái, nhưng có nhiều việc như tết nguyên đán Đinh Hợi, cha Phaolô Dũng cũng đã cấp phát 32 phần quà giúp cho bà con giáo dân và người lương còn khó khăn được vui xuân đón tết. Và nhân vào Mùa Chay, cha Phaolô cũng tặng 10 suất quà giúp bà con bên lương có cuộc sống khó khăn và giúp 1,200,000 đồng để sửa chữa nhà bị hư hỏng cho một bà cụ ở ấp Nhơn Thuận.

- Cở sở vật chất của Họ đạo: Nhà thờ được bao bọc xung quanh bằng tường và lưới B40. Mặt sân Nhà thờ cũng được tráng bêtông sạch sẽ. Các việc này đều do cha Phaolô thực hiện.

- Định hướng tương lai:
-
Dạy giáo lý cho những người bỏ đạo.
- Thăm viếng các gia đình Công giáo.
- Tổ chức lại: ban Quới chức, ca đoàn.

5878