Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Mỹ Sơn

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

Nhà thờ thứ nhất:

Nhà thờ đầu tiên thô sơ vách lá được dựng lên ở ngoài vàm Mỹ Sơn (Mỹ Sơn dưới) trong phần đất ông Câu Tú dâng cho Nhà thờ. Trong sổ ghi 21/7/1884 với số giáo dân khoản 70 người.

Việc dạy giáo lý do các Dì MTG Cái Mơn. Ban ngày dạy học và giáo lý, ban đêm xuống ghe ra sông hoặc cồn đậu nghỉ vì lệnh cấm đạo thời Vua Tự Đức. Lâu lắm mới có cha đến dâng lễ. Ngày Chúa nhật giáo dân đi lễ ở nhà thờ Phú Hiệp.

Đến năm 1910 bà Mađalêna Miêng dâng cho Nhà thờ Mỹ Sơn cái chuông. Hiện tại còn cái chuông này.

Nhà thờ thứ hai: 

 1. Năm 1949 - 1952 cha Phêrô Nguyễn Văn Tý thỉnh thoảng đến Mỹ Sơn dâng lễ.
 2. Năm 1943-1946 số giáo dân tăng khoản 80 đến 100 người. Phần đất Nhà thờ gần bờ sông. Bị sạt lở và bị chiến tranh tàn phá. Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh cho dời vào phần đất do ông Nguyễn Văn Giảng dâng cho Nhà thờ 8 công và dựng lại Nhà thờ bằng cây lợp lá.
 3. Năm 1952 - 1966 cha Tađêô Nguyễn Lương Thiện xây dựng lại ngôi Nhà thờ mới, chưa xong, chưa có bàn thờ và mặt tiền Nhà thờ phải ngưng vì chiến tranh bùng nổ. 
 4. Nhất là từ năm 1961 bà con giáo dân đi tản cư lánh nạn, chỉ còn số ít giáo dân giữ nhà. Ba, bốn tháng có cha Giuse Khánh, cha Marcô Thạch ở Ba Vát hoặc Phú Hiệp đến dâng lễ.
 5. Đến ngày 10/03/1970 cha Phêrô Đinh Tài Tướng đến đây dâng Thánh lễ khoảng một tháng một lần. Cha ở Phú Hiệp nhưng cha có tu sửa Nhà thờ nhiều, khang trang và làm bờ kè chống lở đất.

  Nhà thờ hiện nay:

  Đến ngày 27/10/2002 họ đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân giao cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích phụ trách. Được phép của Tòa Giám Mục Vĩnh Long và chính quyền tỉnh Bến Tre. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích giao cho cha Giuse Hùng là cha phó phụ trách việc xây dựng, cùng giáo dân bắt tay vào việc dọn đất và xây dựng mới.

  Nhà thờ được khởi công ngày 10/10/2003. Giáo dân nghèo, góp công góp sức; chi phí do TGM Vĩnh Long và ân nhân xa gần giúp đỡ.

  Đến ngày 14/05/2005, nhà thờ hoàn thành. Chi phí khoản 650.000.000 đồng Việt Nam và 100 ngày công giáo dân phụ giúp.

  Ngày 10/02/2006, Đức Cha Tôma Giám Mục Vĩnh Long chủ tế lễ Tạ Ơn Chúa, và họ đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm cha sở đầu tiên là cha Đôminicô Bùi Văn Đằng.

  Sau cơn bão tháng 11/2006 Cha Đôminicô sửa lại Cung thánh rộng, đóng plafond, bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Giuse.

  Ngoài mặt tiền Nhà thờ mở thêm tiền đường 7m x 11m, làm 3 cửa đi chính, tam cấp Nhà thờ để người lớn tuổi đến nhà thờ dễ dàng.

  4319