Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Mỹ Sơn

z51910032324101056969b4882414283423be3f99e153b
Địa chỉ:
 ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN IX Thường Niên

Số giáo dân: 720

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:       06g00     ;    16g00

Ngày thường:     Thứ 2,4,6 : 05g00

                         Thứ 3,5,7: 17g00

Linh mục Chánh sở: Jos Nguyễn Văn Kha, SVD

Linh mục Phụ tá: Jos Nguyễn Văn Dũng, SVD

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. NHÀ THỜ THỨ NHẤT

Nhà Thờ đầu tiên thô sơ vách lá được dựng lên ở ngoài vàm Mỹ Sơn (Mỹ Sơn dưới) trong phần đất ông Câu Tú dâng cho Nhà Thờ. Trong sổ ghi 21/7/1884 với số giáo dân khoản 70 người.

Việc dạy giáo lý do các Dì Mến Thánh Giá Cái Mơn. Ban ngày dạy học và giáo lý, ban đêm xuống ghe ra sông hoặc cồn đậu nghỉ vì lệnh cấm đạo thời Vua Tự Đức. Lâu lắm mới có Cha đến dâng lễ. Ngày Chúa nhật giáo dân đi lễ ở Nhà Thờ Phú Hiệp.

Đến năm 1910, bà Mađalêna Miêng dâng cho Nhà Thờ Mỹ Sơn cái chuông. Hiện tại còn cái chuông này.

II. NHÀ THỜ THỨ HAI

1. Năm 1943 – 1946: Số giáo dân tăng khoản 80 đến 100 người. Phần đất Nhà Thờ gần bờ sông bị sạt lở và bị chiến tranh tàn phá. Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh cho dời vào phần đất do ông Nguyễn Văn Giảng dâng cho Nhà Thờ 8 công và dựng lại Nhà Thờ bằng cây lợp lá.

2. Năm 1949 – 1952: Cha Phêrô Nguyễn Văn Tý thỉnh thoảng đến Mỹ Sơn dâng lễ.

3. Năm 1952 – 1966: Cha Tađêô Nguyễn Lương Thiện xây dựng lại ngôi Nhà Thờ mới, chưa xong, chưa có bàn thờ và mặt tiền Nhà Thờ phải ngưng vì chiến tranh bùng nổ.

4. Nhất là từ năm 1961, bà con giáo dân đi tản cư lánh nạn, chỉ còn số ít giáo dân giữ nhà. Ba, bốn tháng có Cha Giuse Khánh, Cha Marcô Thạch ở Ba Vát hoặc Phú Hiệp đến dâng lễ.

5. Đến ngày 10/03/1970, Cha Phêrô Đinh Tài Tướng đến đây dâng Thánh Lễ khoảng một tháng một lần. Cha ở Phú Hiệp nhưng Cha có tu sửa Nhà Thờ nhiều, khang trang và làm bờ kè chống lở đất.

III. NHÀ THỜ HIỆN NAY

Đến ngày 27/10/2002, Họ Đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân giao cho Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích phụ trách. Được phép của Tòa Giám Mục Vĩnh Long và chính quyền tỉnh Bến Tre. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích giao cho Cha Giuse Hùng là Cha Phó phụ trách việc xây dựng, cùng giáo dân bắt tay vào việc dọn đất và xây dựng mới.

Nhà Thờ được khởi công ngày 10/10/2003. Giáo dân nghèo, góp công góp sức; chi phí do Tòa Giám Mục Vĩnh Long và ân nhân xa gần giúp đỡ.

Đến ngày 14/05/2005, Nhà Thờ hoàn thành. Chi phí khoảng 650.000.000 đồng Việt Nam và 100 ngày Công giáo dân phụ giúp.

Ngày 10/02/2006, Đức Cha Tôma Giám Mục Vĩnh Long chủ tế lễ Tạ Ơn Chúa, và Họ Đạo Mỹ Sơn được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm Cha Sở đầu tiên là Cha Đôminicô Bùi Văn Đằng.

Sau cơn bão tháng 11/2006 Cha Đôminicô sửa lại Cung Thánh rộng, đóng Plafond, bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Ngoài mặt tiền Nhà Thờ mở thêm tiền đường 7m x 11m, làm 3 cửa đi chính, tam cấp Nhà Thờ để người lớn tuổi đến Nhà Thờ dễ dàng.

Ngày 19/10/2007, Cha Đaminh rời mỹ sơn về làm Cha Sở Nhà Thờ Bến Tre. Ngày 17/10/2007, Cha Micae Nguyễn Thế Bảo từ Cái Mơn ra phụ trách trong thời gian này.

Ngày 03/4/2009, Đức Cha Tôma bổ nhiệm Cha Antôn Võ Công Ánh (Dòng Ngôi Lời) làm sở Họ Mỹ Sơn. Ngày 17/9/2009, Cha Phêrô Lê Đức Bắc được bổ nhiệm về làm phụ tá cho Cha Antôn.

Ngày 27/3/2011, vì nhu cầu mục vụ của dòng Cha Phêrô Bắc rời Mỹ Sơn đi mục vụ nơi khác.

Trong khoảng thời gian Cha Antôn Võ Công Ánh làm sở Họ Mỹ Sơn, cha lo củng cố và phát triển Họ Đạo. Cha cũng đã cho sửa chữa Nhà Thờ và sơn lại. Tuy nhiên, Cha Antôn làm Cha Sở tại đây không lâu, vì nhu cầu của Nhà Dòng nên cha phải chia tay với Mỹ Sơn.

Ngày 03/9/2011, Đức Cha Tôma bổ nhiệm Cha Giuse Phan Hoàng Huy (cũng thuộc Dòng Ngôi Lời) về làm Cha Sở thế Cha Antôn Ánh.

Cha Giuse Huy khi về Mỹ Sơn đã tập trung để củng cố và hun đúc tinh thần đạo đức của mọi người trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Cha cũng lo củng cố thiếu nhi và huynh trưởng tạo sự khởi khắc cho Họ Đạo.

4542