Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Họ Đạo Mỹ Thạnh

z53098004652313bca59bae1872909a068d901d9f771f6
Địa chỉ:
 xã Mỹ Thạnh, Ba Tri, BẾN TRE

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Chầu lượt: CN XXIX Thường Niên

Số giáo dân: 111

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:      07g30  ;    18g00

Ngày thường:    18g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Lê Hoàng Lâm

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

    Năm 1930, Cha Luca Sách, Cha sở Cái Bông thành lập Họ này. Lúc đầu, giáo dân nơi đây khoảng vài chục người. Nhà Thờ bằng cây lợp lá. Họ Đạo Mỹ Thạnh trực thuộc Cái Bông, do Cha sở Cái Bông phụ trách.

    Năm 1952, giao về cho Cha Phêrô Chính, Họ Đạo Ba Tri phụ trách. Nhà Thờ được sửa lại, mái lợp ngói. Giáo dân tăng lên. Thầy Emile (Dòng Kitô Vua) được gởi đến giúp họ. Khi chiến tranh lộn xộn, Thầy rời khỏi đây. Dì Bảy Gương, Dì Bảy Đâu, Dì Hai Xuân (dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn) thay nhau đến giúp.

    Do chiến tranh, hòan cảnh gặp nhiều khó khăn. Họ Đạo thiếu người chăm sóc, Nhà Thờ điêu tàn, Giáo dân trốn chạy đi nơi khác. Giáo dân còn lại chỉ độ khỏang 20 người.

II. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH HỌ ĐẠO

1. Tiền nhiệm

            Cha sở Luca Lê Văn Sách.

            Cha sở Félix Lê Vĩnh Trình.

            Cha phó Micae Lê Văn Sinh.

            Cha sở Antôn Bùi Thanh Long.

            Cha sở Gioakim Nguyễn Văn Quang.

            Cha phụ tá Êusêbiô Phạm Văn Tiền.

2. Đương nhiệm

            Cha sở Giacôbê Nguyễn Văn Tươi.

            Cha phó Phaolô Lê Thanh Dũng.

            Tháng 9 năm 2010, Cha phó Anrê Huỳnh ngọc Lâm về Cái Bông, phụ trách Họ Đạo Mỹ Thạnh.

III. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

     Năm 2003, Cha sở Gioakim Quang cho tháo dở Nhà Thờ cũ và xây lên một ngôi Nhà Thờ mới khang trang đẹp mắt, có nhà Dì và tượng đài Đức Mẹ.

     Năm 2006, Cha sở mới Giacôbê Nguyễn Văn Tươi đến tiếp tục chăm sóc mục vụ Họ Đạo. Tổ chức lại nhân sự, qui họach đất điền, sơn lại Nhà Thờ, dựng tượng Thánh Quan Thầy Giuse, mở rộng Đất Thánh, xây tường rào Nhà Thờ. Mỗi tháng hè đều có Thầy đến giúp Họ Đạo. Nhờ đó, Họ Đạo Mỹ Thạnh đang hồi sinh và có tiềm năng phát triển hơn.

IV. SỐ GIÁO DÂN, TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

      Số giáo dân hiện tại: 111 người.

     Việc chăm sóc mục vụ như dạy giáo lý đang tuần cho người lớn và thiếu nhi, Giải tội, Thăm viếng gia đình vẫ đang tiến hành đều đặn và tốt đẹp.

V. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

      Giúp giáo dân sống đức tin vững mạnh. Mở rộng việc truyền giáo bằng cách thăm viếng và làm việc bác ái xã hội.

6771    12-01-2011 10:25:42