Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Mỹ Thạnh

Tên cũ: Mỹ Thạnh

Ấp: Mỹ Trưng, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Đt:

Bổn mạng: Thánh Giuse 19. 03

Chầu lượt:

Giáo dân: 70 người

Năm 1930, Cha Luca Sách - Cha sở Cái Bông, thành lập họ này. Lúc đầu giáo dân khoảng 100 người, có Nhà thờ bằng cây lợp lá, là họ nhánh trực thuộc Cái Bông, do Cha sở Cái Bông phụ trách.

Năm 1952, giao về cho Cha Pet. Chính - họ đạo Ba Tri phụ trách. Nhà thờ được sửa lại, lợp ngói âm dương (ngói máng), giáo dân tăng được 100.

Lúc đầu có thầy Emile - dòng Kitô Vua coi sóc. Sau chiến tranh lộn xộn, Thầy chạy Dì tới. Có dì Bảy Gương, dì Bảy Đâu, dì Hai Xuân dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn thay nhau đến giúp.

Trải qua bề dày của lịch sử của chiến tranh, hoàn cảnh khó khăn, Họ đạo tan rã, Nhà thờ điêu tàn. Hiện tại còn khoảng 15 người có đạo, lơ là, là đà nửa nạc nửa mỡ. Nghèo hết cở, không có gì hồi sinh rạng rỡ.

Nhà thờ xuống cấp, không chóng thì sập. Ai cũng đề cập, không biết làm sao? Lo liệu cách nào?

6424