Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Họ Đạo Ngã Cạy

 

 

Tên Cũ:
Ấp: 2, Xã: Hậu Lộc, Huyện: Tam Bình, Tỉnh: Vĩnh Long
Chầu Lượt:
Giáo dân: 570 người

 

Theo những người lớn tuổi còn sống hiện nay kể rằng:

Vào khoảng năm 1940, có Ông cả Nhiễu ở xóm long kong ( nay thuộc ấp...), Ông xã Phú Hậu Lộc, Ông Chín Vinh ở Cái Lá, cùng với ông Thân Môn ở Lộc Hòa về sống ở Vùng đất Ngã Cạy này. Những Ông này hợp lại mới xin Cha sở An Hiệp (Cầu Đôi) lúc bấy giờ là Cha Michel Nguyễn Thanh Thao, cất nhà nguyện với vật liệu bằng cây lá tại đầu voi (vàm Ngã Cạy hiện nay).

Về sau, Đức Cha Phero Ngô Đình Thục bèn mua ngôi nhà của Ông Hội Đồng Chấn để làm nhà thờ.

Không ai nhớ chính xác là Đức Cha Phêrô mua ngôi nhà này năm nào. Nhưng trong sổ rửa tội còn lưu lại ở họ đạo An Hiệp ( cầu đôi) thì vào ngày 25.06.1942, Cha Michel Nguyễn ThanhThao đã rửa tội cho 72 người (cả người lớn và trẻ con).

Từ ngày ấy trở đi, họ đạo phát triển ngày một đông. Lúc bấy giờ có Quý Thầy Dòng Kito Vua đến ở dạy giáo lý cho Con em trong họ đạo.

Vào những năm chiến tranh ( từ 1963 - 1964 ), nhà thờ sập. Sau đó có dựng lại ngôi nhà cây tre lá ở phần đất của Ông Hai Giáp ( Đoạn đường chỗ cong nhất từ vàm Ngã Cạy đi về Còng cọc hiện nay). Thế nhưng sau đó khoảng một năm, ngôi nhà cây tre lá này cũng sập đỗ trong thời bom đạn.

Từ 1965 - 1993, giáo dân phân tán khắp nơi, kẻ đi về An Hiệp, người ra Phú Quới, Vĩnh Long....

Như vậy tiểu  sử Họ đạo Ngã Cạy dính liền với tiểu sử họ đạo Cầu đôi. Từ ngày thành lập năm 1940 cho đến năm 1993, các Linh Mục coi sóc họ Cầu đôi cũng là các Linh Mục coi sóc họ Ngã Cạy, đó là Quý Cha :

1.   Cha Michel Nguyễn Thanh Thao

2.   Cha Phanxico Savie Nguyễn Công Quờn

3.   Cha Tadeo Võ Văn Nam

4.   Cha Phero Lê Văn Ngộ

Vào năm 1994 , Cha Joakhim Đỗ Duy Thãn đã khôi phục lại họ đạo và cất nhà thờ hiện có bây giờ, trên phần đất của một người giáo dân nhượng lại tại ấp 2, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Từ đây, vâng từ đây, giáo dân không còn cảnh lặn lội ra an Hiệp, Phú Quới hay Tam Bình dự lễ nữa.

Cha Joakhim Thãn lập ban quới chức, ca đoàn... để những người này trở nên cánh tay nối dài với Cha. Mỗi tuần vào ngày Chúa nhật, Cha từ Ba càng chạy về Ngã Cạy dâng lễ và dạy giáo lý. Chủ chăn và đoàn chiên khắng khít bên nhau. Hạnh phúc vô cùng. Cùng với Cha Joakhim, còn có Quý  Cha Giuse Lưu Văn Minh, Cha Anrê Phạm Văn Bé, Cha Giuse Võ Phú Quốc, và Quý Thầy Đại chủng viện thi thoảng đến chăm sóc mục vụ cho họ đạo

Đến giữa năm 2007, Đức Cha sai Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn ở thường xuyên với họ đạo cho đến nay.

Số giáo dân hiện nay khoảng 150 gia đình gồm 570 người và Ban Quới chức có 12 người.

 

8503