Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Họ Đạo Ngã Cạy

z53206801762386f0dc14bb83b14e49a7404d5ce225f3c

Địa chỉ: ấp II, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt:CN II Thường niên

Số giáo dân: 520

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:  07g00 ;  17g30           

Linh mục Chánh sở: GBt. Lê Quang Thảo Nguyên

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

            Theo những người lớn tuổi còn sống hiện nay kể rằng:

            Vào khoảng năm 1940, có Ông cả Nhiễu ở xóm long kong ( nay thuộc ấp), Ông xã Phú Hậu Lộc, Ông Chín Vinh ở Cái Lá, cùng với ông Thân Môn ở Lộc Hòa về sống ở Vùng đất Ngã Cạy này. Những Ông này hợp lại mới xin Cha sở An Hiệp (Cầu Đôi) lúc bấy giờ là Cha Michel Nguyễn Thanh Thao, cất Nhà Nguyện với vật liệu bằng cây lá tại đầu voi (vàm Ngã Cạy hiện nay).

            Về sau, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục bèn mua ngôi nhà của Ông Hội Đồng Chấn để làm Nhà Thờ.

            Không ai nhớ chính xác là Đức Cha Phêrô mua ngôi nhà này năm nào. Nhưng trong sổ Rửa tội còn lưu lại ở Họ Đạo An Hiệp (Cầu Đôi) thì vào ngày 25.06.1942, Cha Michel Nguyễn Thanh Thao đã Rửa tội cho 72 người (cả người lớn và trẻ con).

            Từ ngày ấy trở đi, Họ Đạo phát triển ngày một đông. Lúc bấy giờ có Quý Thầy Dòng Kitô Vua  đến ở dạy giáo lý cho con em trong Họ Đạo.

            Vào những năm chiến tranh (từ 1963 - 1964 ), Nhà Thờ sập. Sau đó có dựng lại ngôi nhà cây tre lá ở phần đất của Ông Hai Giáp (Đoạn đường chỗ cong nhất từ vàm Ngã Cạy đi về Còng Cọc hiện nay). Thế nhưng sau đó khoảng một năm, ngôi nhà cây tre lá này cũng sập đỗ trong thời bom đạn.

            Từ 1965 - 1993, giáo dân phân tán khắp nơi, kẻ đi về An Hiệp, người ra Phú Quới, Vĩnh Long.

            Như vậy tiểu  sử Họ Đạo Ngã Cạy dính liền với tiểu sử Họ Đạo Cầu đôi. Từ ngày thành lập năm 1940 cho đến năm 1993, các Linh Mục coi sóc Họ Cầu đôi cũng là các Linh mục coi sóc Họ Ngã Cạy, đó là Quý Cha:

            1. Cha Michel Nguyễn Thanh Thao.

            2. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn ông Quờn.

            3. Cha Tađêô Võ Văn Nam.

            4. Cha Phêrô Lê Văn Ngộ.

            Vào năm 1994, Cha Joakim Đỗ Duy Thản đã khôi phục lại Họ Đạo và cất Nhà Thờ hiện có bây giờ, trên phần đất của một người giáo dân nhượng lại tại ấp 2, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

            Từ đây, vâng từ đây, giáo dân không còn cảnh lặn lội ra An Hiệp, Phú Quới hay Tam Bình dự lễ nữa.

            Cha Joakim Thản lập ban quới chức, ca đoàn… để những người này trở nên cánh tay nối dài với Cha. Mỗi tuần vào ngày Chúa nhật, Cha từ Ba Càng chạy về Ngã Cạy dâng lễ và dạy giáo lý. Chủ chăn và đoàn chiên khắng khít bên nhau. Hạnh phúc vô cùng. Cùng với Cha Joakim, còn có Quý Cha Giuse Lưu Văn Minh, Cha Anrê Phạm Văn Bé, Cha Giuse Võ Phú Quốc, và Quý Thầy Đại Chủng viện thi thoảng đến chăm sóc mục vụ cho Họ Đạo

            Đến giữa năm 2007, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân sai Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn ở thường xuyên với Họ Đạo cho đến nay.

            Số giáo dân hiện nay khoảng 520 người.

9145    11-09-2012 06:02:18