1. Tên cũ: Nha Mân
  2. : Tân Thuận Đông, Huyện: Châu Thành, Tỉnh: Đồng Tháp
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 372 người

 

Gốc tích

Nhà thờ Nha Mân là họ nhỏ của Họ đạo Sa Đéc, Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc xã Tân Thuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, được cha Philipphê Võ Phước Thạnh, cha sở Sa Đéc thời bấy giờ, xây dựng và được Cha Hạt Trưởng thời Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện là Phêrô Ngộ làm phép ngày 13.06.1962. Nhà Thờ Nha Mân lợp thiết, vách lá, dài 18m, ngang 5m (hiện nay vẫn còn, nhưng không còn vách nữa).

Do hoàn cảnh, từ sau năm 1975 đến nay, Nhà Thờ Nha Mân không còn sinh hoạt nữa. Số giáo dân hiện nay của Họ Nha Mân là 372 người phải đi lễ tại Nhà Thờ Sa Đéc hoặc Nhà thờ Cái Tàu.

Ngày 08.12.2009, được sự chấp thuận của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Vĩnh Long, Cha Matthêô Nguyễn Văn Văn là cha sở Họ Sa Đéc, đã mua một miếng đất 2751,6 m2, trên đó có sẵn một ngôi nhà gồm một lầu và một trệt diện tích là 366,94 m2. Hiện nay Nhà Thờ Nha Mân đang làm thủ tục để được sinh hoạt lại.