Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Họ Đạo Nhơn Lương


z498135235034584a78f78ba2d035cf0e84c4e36950f65

Địa chỉ: ấp An Lợi I, An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXXIII Thường niên

Số giáo dân: 325

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 08g00         

Ngày thường: Thứ 5,7:  17g00

 Linh mục Chánh sở: Giuse Võ Ngọc Toàn


LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

- Giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển họ đạo Nhơn Lương:

Năm 1942, cha Đậu coi sóc. Ông Võ Văn Thăm lập một Nhà thờ lá trên đất nhà.

Năm 1946 lính Pháp tấn công giết ông Thăm và Nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1947 lập lại Nhà thờ trên một miếng đất bổn đạo dâng gần Vàm Nhơn Lương. Sinh hoạt Họ đạo được củng cố phong trào Công giáo kháng chiến. Có các linh mục Lê Đình Chiến, Nguyễn Bá Luật, Nguyễn Bá Kính và Nguyễn Văn Tuấn qua lại dâng thánh lễ, Bí tích và giáo lý.

Năm 1945 có các cha Thiên và cha Bạch lo mục vụ.

Năm 1957 - 1960, cha Phan Tùng Lộc chuẩn bị xây cất Nhà thờ, nhưng thời cuộc làm tán loạn.

Sau tiếp thu 1975 cha sở Cái Tàu cha Sang và cha Duy thỉnh thoảng tới lui dâng thánh lễ và dạy giáo lý ở nhà giáo dân.

Năm 1995 cha Sang cha sở Cái Tàu tiến hành xây cất Nhà thờ mới bằng gạch, mái tole là Nhà thờ Nhơn Lương hiện nay.

- Số giáo dân hiện nay khoảng 325.

- Họ đạo có ban Quới chức cộng tác với cha sở phục vụ sinh hoạt họ đạo.

- Cơ sở vật chất: Nhà thờ, nhà Dì, tượng đài Đức Mẹ, tháp chuông.

- Đất đai Nhà thờ còn khoảng một công.

Định hướng tương lai: sửa nền cung thánh Nhà thờ.

6529    08-01-2011 19:52:19