Sidebar

Thứ Bảy
01.04.2023

Họ Đạo Phong Hoà

 

  1. Tên cũ: Phong Hòa
  2. Ấp: Tân Phong, Xã: Phong Hòa, Huyện: Lai Vung, Tỉnh: Đồng Tháp
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
  5. Chầu lượt: CN IV MC
  6. GIÁO DÂN: 777 người

Vào khoảng năm 1930, Địa sở Phong Hoà gồm các giáo họ: Phong Hoà, Long Thắng, Tân Lược, Thông Lưu, Tân Quới, thuộc về Họ Cần Thơ, giáo phận Nam Vang (và giáo phận Cần Thơ từ 1955 - 1961).

- Năm 1930, cha Larrabure, cha sở Cần Thơ cho cất Nhà thờ bằng lá.

- Năm 1932, cha Philipphê Võ Phước Thạnh, cha phó Cần Thơ mua đất xây dựng Nhà thờ kiên cố, tường gạch,mái ngói

- Năm 1946, Nhà thờ bị tàn phá bình địa.

- Năm 1957, (20 tháng Năm), cha Philipphê Thạnh cất lại Nhà thờ bằng gỗ của lẫm lúa cũ.

- Cuối năm 1958, cha Philipphê Thạnh khởi công xây Nhà thờ mới: sườn sắt, tường xây, mái ngói, kích thước: 10m X 32m.

- Năm 1960, (1 tháng Giêng) cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân làm chánh sở Phong Hoà với các họ nhỏ: Long Thắng, Tân Lược, Thông Lưu và Tân Quới.

- Năm 1966, (tháng Tám), Phong Hoà đón cha sở Hermen. Nguyễn Văn Hiệu, thuộc Dòng Kitô-Vua.

- Năm 1968 (tháng Mười), Phong Hoà lại đón cha sở Henri Phán Dòng Kitô-Vua. Cha cho sửa Nhà thờ: Xây 'Mặt Gió', thay mái ngói-lợp tôle, cất nhà khách, xây trường học, nhà Dì, máy đèn.

- Năm 1974 (tháng Giêng) cha sở Marcô Trần An Thạch.

- Năm 1976 (14 tháng Hai) cha sở Augustinô Nguyễn Đức Nhân.

- Năm 1984 (16 tháng Giêng) cha Phêrô Phan Ngọc Đức nhận họ Tân Quới.

- Năm 1987 (tháng Mười) cha Phêrô Phan Ngọc Đức nhận họ Tân Lược và Thông Lưu.

- Năm 1990 (21 tháng Chín) cha phó Matthêu Nguyễn Văn Văn.

- Năm 1997 (22 tháng Chín) cha sở Matthêu Nguyễn Văn Văn.

- Năm 2003 (15 tháng Hai) cha sở Phaolô Trần Chánh Lượng và cha phó Giuse Nguyễn Thạnh Trị.

- Năm 2004 (16 tháng Mười) cha sở Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

GIÁO DÂN:

Thống kê năm 2007 số giáo dân là: 711 người.

Tình trạng kinh tế. Đa số sống nhờ ruộng vườn, chăn nuôi. Đời sống tương đối ổn định. Chỉ những người không có ruộng vườn, phải làm thuê độ nhật, khi phải đi xa, họ là những người nghèo.

Về học thức, sau khi địa phương có được đường xá lưu thông tốt hơ, thì có nhiều người có trình độ văn hoá cao hơn, có nhiều sinh viên đại học hơn. Cũng có nhiều người tham gia công tác chính quyền địa phương.

Hiện đang có 2 Dì Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ, và 2 Dì Dòng MTG Cái Nhum.

Chương trình đào luyện một đội ngũ nòng cốt từ nhỏ đến lớn: Thiếu nhi, Giới trẻ, Ca đoàn, Hội đoàn, Quới chức.

Địa lý:

Nhà thờ Phong Hoà tọa lạc tại 170/2 ấp Tân Phong, xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại số: 067 630284 - 630744

Giáo dân sống tập trung đa số trong ấp Tân Phong, các ấp xung quanh trong xã Phong Hoà, và một số khác tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

8308