Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Họ Đạo Phú Đa

z5190988141471d6317132d905dbd9489147a7261c5408

Địa chỉ:
 xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, BẾN TRE

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12

Chầu lượt: CN IV Phục Sinh

Số giáo dân: 109

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Chánh sở: Micae Lê Quang Phát

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

THÀNH LẬP

Năm 1968, Cha Thomas Nguyễn Văn Vẻ – Cha Sở Phú Phụng, thành lập họ Phú Đa. Có Nhà Thờ, có trường học, với khoảng 25 giáo dân, trên đất của ông Nguyễn Văn Gương dâng hiến. Cha xây phòng học cột bê tông, mái tole để dạy giáo lý do các thầy Dòng Kitô Vua phụ trách.

Từ năm 1975 thì do các dì Cái Nhum phụ trách.

Năm 2003, Cha Phêrô Đẹp phụ trách.

Năm 2005, ngài xây Nhà Thờ mới cao 6m, rộng 8m, dài 15m và tháp chuông cao 12m.

Năm 2006, Cha Giuse Huynh phụ trách cho đến nay.

Khung viên Nhà Thờ khoảng 812m².

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐẠO GIÁO DÂN

Giáo dân sống bằng nghề trồng trọt, tạm đủ sống, một số phải đi làm ăn phương xa.

Tinh thần đạo trung bình, vì sống xa Nhà Thờ và chung với lương dân.

Giáo dân hiện nay khoảng 109 người.

6234    15-01-2011 07:11:00