Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Phú Lễ

  1. Tên cũ:
  2. Ấp:
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân:

Báo Nam Kỳ địa phận (1919 - 1920) có nhắc họ Phú Lễ được thành lập năm 1912 vào thời Cha Bourgeois và Cha Khánh, với sự giúp đỡ của ông Đốc phủ Thu ở Ba Tri.

Phú Lễ nằm cách thị trấn Ba Tri khoảng 3 km. Thời đó có nhiều người có đạo nên Cha Khánh thuê một miếng đất thời gian 20 năm, cất một nhà thờ thô sơ cho có nơi đọc kinh xem lễ.

Diễn tiến tốt đẹp, năm 1913, Đức Cha Quinton, nhân cuộc đến Giồng Giá Thêm Sức, ghé thăm Phú Lễ. Thấy con em ở đây rất thuộc lẽ đạo, Ngài đề nghị Rửa tội 30 người.

Năm 1914, ông Đốc phủ Thu đổi sở, dân tình Ba Tri bở ngỡ, gặp nhiều khó khăn hết đỡ. Người có đạo bắt đầu xa nhà thờ, từ từ xa Chúa rồi bỏ đạo luôn.

Để nâng đỡ đời sống người có đạo ở Phú Lễ, Cha cho bổn đạo đến An Điền làm ruộng nhà chung (An Điền lúc này có 61 mẫu ruộng, mà người có đạo còn ít). An Điền cách Phú Lễ khoảng 7 km. Giai đoạn này, trộm đạo phá phách, có làm mà không thu hoạch lại còn bị sát hại. Đau lòng mà trả đất lại!

Năm 1930, Cha Luca Nguyễn Văn Sách - Cha sở Cái Bông, sai ông Mười Huỳnh ở họ An Điền đến Phú Lễ dỡ nhà thờ về cất lại cho An Điền. Họ Phú Lễ bôi tên xóa sổ từ đó.

5342