Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

Họ Đạo Phú Long

 

- Năm 1962 cha Philipphê Võ Phước Thạnh cất một Nhà thờ dài 16m x 5m để qui tụ một số giáo dân (khoảng 25 người) thành lập Họ đạo Phú Long, thuộc Sa Đéc.

- Năm 1972 cha Marcô Thạch làm chánh sở được gần một năm sau đó đi khỏi, họ đạo trở lại là họ nhánh của Sa Đéc.

- Năm 1975 với biến cố lịch sử, một số đông không còn đến Nhà thờ nữa. Nhà thờ vắng vẻ mỗi ngày Chúa nhật có cha từ Sa Đéc đến dâng lễ với số giáo dân không quá 20 người.

- Năm 1993 Đức Cha Giacôbê Mầu tách họ Phú Long về Tân Phú Trung không còn thuộc Sa Đéc. Cha Gioakim Dương Văn Ngoan phụ trách họ đạo cùng với họ đạo Tân Phú Trung.

- Năm 1993 cất nhà xứ.

- Năm 1996 giáo dân trở lại một ngày một đông, Nhà thờ được cất lại rộng hơn dài hơn 20m x 10m .

- Năm 1997 xây đài Đức Mẹ và đài Chúa Giêsu.

- Năm 2001 xây tháp chuông.

- Số giáo dân hiện nay là 416 người.

- Ban Quới chức 5 người.

- Ca đoàn 12 em.

  1. Tên Cũ: Phú Long
  2. Xã: Tân Phú Đông, Thị Xã: Sa Đéc, Tỉnh: Đồng Tháp.
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu Lượt:
  6. Giáo dân: 416 người
1992