Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Họ Đạo Phú Phụng

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 650

- Họ đạo Phú Phụng được thành lập năm 1930 do Thầy Tần, tu viện Kitô Vua Cái Nhum, thuộc họ nhỏ của nhà thờ Vĩnh Long. Họ đạo thuộc xã Phú Phụng, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre, với 45 giáo dân.

Vì là họ nhỏ của nhà thờ Vĩnh Long, nên các cha Vĩnh Long đến làm lễ, nhà thờ cất bằng cây lá. Các cha sau đây đến làm lễ:
Năm 1938: cha Hưỡn và cha Antôn Án.
Năm 1942: cha Raphae Linh, cha Antôn Long, cha Phêrô Tý.
Năm 1948: cha Giacôbê Quang, cha Gioan Tuyền, cha Anrê Hớn.
Năm 1951, Nhà thờ được xây cất bằng gạch ngói do cha Giacôbê Quang.
Năm 1961, lập biệt sở Cái Muối: gồm Nhà thờ Cái muối, Phú Phụng, Phước Định, do cha Matthêu Sánh đảm trách.
Năm 1975 lập biệt sở Phú Phụng do cha Tôma Vẽ đảm trách.
Năm 1994, tái thiết Nhà thờ kiên cố do cha Tôma Vẽ cho đến nay.
- Hiện số giáo dân họ Phú Phung là 650, gồm có Ban Quới Chức, thanh thiếu niên, gia trưởng, hiền mẫu.
- Cơ sở vật chất của họ đạo gồm có nhà ở, phòng hội, phòng giáo lý.

6252