Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Họ Đạo Phú Quới

 

Tên cũ: Phú Quới 
Ấp: Phước Yên A, Xã: Phú Quới, Huyện: Long Hồ, Tỉnh: Vĩnh Long
Đt:
Bổn mạng:
Chầu lượt:
Giáo dân:

Nhà thờ Phú Quới thuộc ấp Phú Long xã Phú Quới huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay là ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ: Phước Yên A -xã Phú Quới -Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long

I. Sự hình thành Họ Đạo Phú Quới

- Vào cuối năm 1936, có một giáo dân là ông giáo Thạnh, hiến một miếng đất cho Giáo phận là 5000m2. Lúc đó, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục làm giám mục Vĩnh Long

- Bấy giờ Họ đạo có một số ít giáo dân và nghèo, họ sống bằng nghề làm ruộng nên dựng lên một ngôi nhà lá để giáo dân xem lễ và đọc kinh ngày Chúa nhật.

- Đầu năm 1937 đến năm 1940, có hai dì thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đến giúp là Dì năm Gẫm và một dì khác nữa để dạy giáo lý và dạy học cho con em trong và ngoài họ đạo

- Từ năm 1941 đến 1942 có Thầy Tám thuộc dòng Kitô Vua đến giúp Họ đạo.

- Từ năm 1942 đến năm 1948 giáo dân thường đi lễ và nghe dạy giáo lý dưới sự chăm sóc của cha sở An Hiệp (Cầu Đôi).

- Năm 1948 chính quyền dùng ngôi Nhà thờ nầy làm trường học cho nhân dân địa phương.

- Đầu năm 1970 giáo dân làm đơn gởi lên tỉnh trưởng Vĩnh Long đòi lại cho Họ đạo để cất Nhà thờ Phú Quới.

Năm 1971 giáo dân trong họ xây dựng ngôi Nhà thờ Phú Quới do Cha Gioan Baotixita Dương Văn Oai và ông Giuse Lâm văn Ngôn. Cũng từ năm nầy Nhà thờ chính thức lấy tên Nhà thờ Phú Quới.

Bấy giờ họ đạo chỉ có khoảng 80 giáo dân.

II. Quá trình phát triển họ đạo

Từ năm 1937 Nhà thờ được xây dựng bằng cây nhà lá vườn, đã trải qua các thời và thuộc quyền trông nôm của các cha sở họ An Hiệp:

 1. - Năm 1937 - 1945 do Cha Trần Công Quyền
 2. - Năm 1956 -1950 do cha Nguyễn Văn Thao
 3. - Năm 1950 - 1960 do Cha Phanxicô Trần Công Quờn
 4. - Năm 1960 - 1963 do Cha Giuse Nguyễn Văn Nam
 5. - Năm 1963 - 1965 do Cha Phêrô Lê Văn Ngộ
 6. - Năm 1965 - 1972 do Cha Đặng Phước Hải
 7. - Năm 1972 - 1975 do Cha Nguyễn Văn Trọng

Từ năm 1971, Nhà thờ Phú Quới được xây dựng do Cha Dương Văn Oai, và từ đó Họ đạo được các linh mục coi sóc như sau:

 1. - Năm 171 - 1972 do Cha Gian Baotixita Dương Văn Oai
 2. - Năm 1972 - 1975 do Cha Bênêđictô Đổ Minh Nhơn
 3. - Năm 1975 - 1991 do Cha Giêrônimô Đặng Cao Bằng
 4. - Năm 1991 - 2002 do Cha Phêrô Ngô Văn Xanh ,
 5. - Năm 2002 - nay họ đạo Phú Quới thuộc họ đạo lẽ của họ An Hiệp (Cầu đôi) do Cha Micae Nguyễn Văn Công làm cha sở.

Đức Cha Tôma giám mục Địa phận trao cho cha Gioakim Nguyễn Ngọc Sáng phụ trách họ đạo Phú Quới thuộc quyền Cha sở Micae Nguyễn Văn Công.

Hiện tại họ đạo có 420 giáo dân,chia làm 6 xóm nhỏ và có các biện sở coi sóc

III. Định hướng Họ đạo.

Họ đạo thực hiện theo thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Thư mục vụ của Giám Mục địa phận.

Kể từ năm 2003 Họ đạo Phú Quới có chiều hướng gia tăng vì đời sống của họ khá hơn, hơn nữa các khu công nghiệp, trường đại học và trường dạy nghề làm gia tăng dân số Công giáo di dân. Vì thế, Họ đạo có thể làm mục vụ cho các sinh viên, và nổ lực dạy giáo lý cho các công nhân.

Tòa Giám Mục dự kiến cho họ Phú Quới một lưu xá cho các sinh viên và công nhân Công giáo cư trú.

3866