Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Phú Túc

  1. Tên cũ: Phú Túc
  2. Ấp: 5, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 200 người

Phú Túc là một điểm truyền giáo - một họ lẽ - được nhắc tới trong lịch sử phát triển họ đạo gốc Sóc Sải - và họ gốc là Kinh Điều. Khoảng năm 1899, lúc đó vùng này còn thuộc địa phận Nam Vang.

Thời buổi đầu không còn tư liệu. Nhà thờ đầu tiên, được xây dựng thời Cha Kiểm - Cha Hườn tại ấp 3 - xã Phú Túc. Sau dời về ấp 5 (ấp Phú Khương) cho đến năm 1960 - Nhà thờ bị hư hại hoàn toàn. Giáo dân sống đời lang thang.

Sau năm 1975, hòa bình về với quê hương - dân làng trở lại cố hương. Dựng lại Nhà thờ mới - trên nền cũ. Dâng lễ được một lần - rồi đổi chủ. Mọi sinh hoạt tôn giáo nơi này phải đình chỉ. Năm 1984, vì công ích - giáo dân hiến nhà thờ để làm trường dạy chữ cho con em. Nhà thờ được phép cất mới nơi khác - xa trường - để tránh ồn ào giờ cầu nguyện. Quá tốt! Người tốt - việc tốt - với mục đích tốt - cho con em bà con khỏi ngu dốt. Năm 1997, cha sở cùng bà con giáo dân hợp tác cùng làm - nhờ một linh mục gốc Phú Túc ở ngoại quốc yểm trợ - xây dựng Nhà thờ mới đẹp đẽ huy hoàng. Và ngày 22/04/1997, phấn khởi vui mừng đón tiếp Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến dâng lễ tạ ơn, làm phép khánh thành Nhà thờ Phú Túc.

Phú Túc ngày nay, với số bổn đạo rất khiêm nhường - 150 người - tin tưởng nhờ tài đức của Khổng Đức Ý ( Cháu 72 đời Đức Khổng Tử) sẽ có ngày đạt tới vinh quang.

Các Cha phụ trách từ nơi khác tới: Cha Kiểm - Cha Hườn - Cha Nhạn - Cha Đồng - Cha Hưng - Cha Cầu - Cha Sang - Cha Bút và Cha Phaolô Khổng Đức Ý đương nhiệm từ sau 1975 đến nay

4198