Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Họ Đạo Phước Hoà - Cá Rô

Tên cũ: Cá Rô
Ấp: Long Hòa, Xã: Lộc Hòa, Huyện:  Long Hồ, Tỉnh: Vĩnh Long
Đt: 070.811881
Bổn mạng: Dâng Chúa Đền Thánh 02/02
Chầu lượt:
Giáo dân: 340

Các linh mục coi sóc:

Linh mục đầu tiên là cha Anrê Quyền, ngài là cha sở họ đạo An Hiệp. Tiếp theo là các thầy Kitô Vua giúp.

Vào năm 1961, cha Herménégil Hiệu Dòng Kitô Vua quản nhiệm. Sau đó cha Phêrô Vỡ coi sóc và cha Phêrô Đức từ Vĩnh Long vào làm lễ.

Từ năm 1970 cha GBt Oai coi sóc.

Năm 1972 cha Bênêđictô Đỗ Minh Nhơn coi sóc.

Sau khi cha Nhơn qua đời thì cha Phêrô Ngô Văn Xanh chính thức vào làm cha sở họ đạo Phước Hòa. Và từ năm 2003, cha GBt Nguyễn Văn Trác coi sóc và là linh mục đương nhiệm.

Quá trình hình thành:

- Xóm đạo khởi sự đầu tiên vào khoảng năm 1930, gồm 8 gia đình công giáo và với 40 người giáo dân.
- Người sáng lập đầu tiên là cha Anrê Quyền và số giáo dân tại chỗ.
- Vào năm 1935, một nhà giảng bằng tre lá được dựng lên để các thầy Kitô Vua ở và để dạy giáo lý. Sau đó biến thành Nhà thờ lá.
- Đến năm 1941, thời loạn lạc, Nhà thờ lá này bị hư sụp.
- Vào khoản năm 1961, cha Her. Hiệu làm lại.
- Năm 1970, cha GBt Oai coi sóc và cho xây dựng ngôi Nhà thờ bán kiên cố.
- Năm 1977 cha Phêrô Xanh tu bổ lại.
- Năm 2000 cha Phêrô Xanh đã đại tu thành Nhà thờ kiên cố như hiện nay.

Giai đoạn hiện nay:
-
Số giáo dân khoảng 270 người với 70 gia đình Công giáo, ngoài ra, số giáo dân vãng lai cũng nhiều. Nằm giữa thập phần dân tứ xứ - tản cư - lính giải ngũ - lương nhiều hơn giáo.
- Họ đạo có ban Quới chức, ca đoàn và các bà con Đức Mẹ.
- Cơ sở vật chất gồm: Nhà thờ, nhà cha sở và nhà giáo lý.

1698