Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Họ Đạo Phước Hưng

z5043530004377b0e659450b3c8fc2f6a4a3460ab40e9a

Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh.

Bổn mạng: Lễ Đức Kitô Vua vũ trụ

Chầu lượt:CN Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Số giáo dân: 420

Năm thành lập:

Giờ lễ:           

Chúa Nhật: 14g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Lê Công Rạng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

          Nhà Thờ được cất mới năm 1997. Họ Đạo Phước Hưng là Họ nhỏ của Tập Ngãi. Cha Giuse Lê Văn Hoàng phụ trách. Từ năm 2010... Cha Phêrô Lê Công Rạng phụ trách.

4192