Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Họ Đạo Phước Vĩnh - Thôn Rôn

TÊN CŨ: Thôn Rôn
ẤP: Thôn Rôn
XÃ: Vĩnh Kim
HUYỆN: Cầu Ngang
TỈNH: Trà Vinh
ĐT: (074) 825115
BỔN MẠNG: Giuse Thợ 1/5
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 1400

GỐC TÍCH:

Năm 1985, từ họ Giồng Lớn tách ra độc lập, giao cho Đan Viện Phước Vĩnh. Hai Cha Tổng phụ trách là Grêgôriô Đào Trọng Thanh và Phaolô Nguyễn Tuyên Phương. Tinh thần lẫn vật chất từ từ tiến, tiến vững chắc, có nhà thờ, có tượng đài, có vườn tạp, có ruộng hầm, có luôn cả đất thánh.

Dòng Xi-tô Phước Sơn ở Vĩnh Kim là Đan Viện Phước Vĩnh. Cuối năm 1950, 25 linh mục và tu sĩ vào sống tại Vĩnh Kim bốn tháng. Sau đó, Cha Viện trưởng Casimir Hồ Thiên Cung đưa cộng đoàn sang Tân Thành, ở trên đất ông Chín Thiên. Hai năm sau, Cha Bề Trên mới - Stanislas Trương Đình Vang đưa lên đất bà Tám Dung dâng ở Phước Lý - xóm Xoài Minh. Nay là Đan Viện Phước Tâm - Phước Lý - Phước Sơn tại Gò Công. Thủ Đức quá đông, kế hoạch phân tán 13 linh mục, tu sĩ, cư sĩ, đan sĩ đến Vĩnh Kim. Cha Pet. Thường chỉ cho cục đất Thôn Rôn, nước mặn, đất phèn, đồng khô cỏ cháy. Nhờ ơn Tổ phụ Biển Đức, mưa móc chan hòa. Năm 1985, Chúa cho mạnh giỏi, làm ăn đàng hoàng. Hiện giờ Đan Viện Phước Vĩnh chỉ có 3 vị linh mục, 5 đan sĩ, 1 tu sĩ - chưa đủ điều kiện để thành lập một đan viện tự trị (Monasterium Sui Juris).

Vừa rồi ngày 22/6/2000, Phó tế Maria Phêrô Khanh - Trần Như Hảo được thụ phong linh mục tại Đại Chủng Viện Thánh Quý (Cái Răng - Cần Thơ) về hiệp tác với nhà dòng.

Cha Phaolô Nguyễn Tuyên Phương nói nhỏ: "Đủ rồi ! Tổ phụ Biển Đức ơi! Xin cho con sống mãi trong sự nghiệp này".

8064    15-01-2011 09:37:30