Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Họ Đạo Phường Tư

z50625793545199043ea98b04caf65d89ce2461594bd7c

Địa chỉ: 88 Phạm Thái Bường, P4, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Lễ Thánh Philipphê Minh

Chầu lượt: CN XXVI Thường niên

Số giáo dân: 758 

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g00 ;    17g00       

Ngày thường:   05g20

Linh Mục Chánh sở: Tôma Nguyễn Ngọc Tân

Linh mục Phụ tá:    Pil. Minh Trương Thanh Sơn

                               Tađêô Nguyễn Hoàng Thứ

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

       Không biết đã mua từ bao giờ chỉ biết vào khoảng:

      Năm 1968, Cha Antôn Ngô Văn Thuật đã trông coi khu đất tọa lạc trên đường Khu Văn Ba làm chi nhánh Tiểu Chủng viện thuộc số 88 Trưng Nữ Vương. Cha đã lấy một phần đất để đổi khu đất gần Nhà Thờ Chánh toà làm nhà sách Phan Văn Minh.

      Năm 1969, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vân Quản lý Giáo phận về ở và trông coi Khu đất với cơ sở vật chất còn sơ sài.

       Ngày 4/7/1995: Cha được Chúa gọi về sau một tai nạn giao thông.

      Năm 1995, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu chỉ định Cha AnTôn Lê Văn Khấn về quản lý và trông coi, phụ với Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ là Cha quản lý.

      Năm 2002, Cha Phêrô Ngô Phước Hiền về dưỡng bệnh và thay thế Cha Antôn Lê Văn Khấn, đồng thời dưới sự quản lý của Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ.

     Năm 2003, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ đã khởi công xây dựng Nhà Thờ. Sau 4 tháng thi công thì bị đình chỉ.

      Năm 2004, tiếp tục xây dựng, với giấy phép là nhà Sinh hoạt Tôn giáo.

     Sau thời gian dưỡng bệnh Cha Phêrô Ngô Phước Hiền dần dần được phục hồi và làm lễ với một số giáo dân gần khu vực được di dân từ khu giải toả cầu Cái Cá của Nhà Thờ Chánh toà.

      Nhà Thờ với chiều rộng: 13m, chiều dài: 33m.

      Được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân làm phép và Thánh hiến Bàn thờ ngày 19/11/2006.

      Phía sau Nhà Thờ có 3 phòng ở và 1 phòng nhà bếp.

     Năm 2009, Cha Phêrô Ngô Phước Hiền đã sửa lại căn nhà của Cha Phêrô Vân cho các em học sinh nội trú thành nhà sinh hoạt hội họp, nhưng mới làm xong phần móng thì Cha được Chúa gọi về ngày 22/8/2009.

     Ngày 19/9/2009, Cha Phêrô Vũ Minh Tuyên được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm làm Cha sở Họ Đạo Hòa Tịnh và quản nhiệm Nhà Thờ Phường IV. Cha tiếp tục công trình đang dở dang của Cha Phêrô Ngô Phước Hiền với căn phòng 8m x 6m để làm nơi hội họp và dạy giáo lý, 1 phòng để làm nơi ở, diện tích căn nhà là rộng 10m dài 12m.

     Tháng 5/2010, Cha Phêrô Vũ Minh Tuyên cho xây dựng tượng đài Đức Mẹ.

     Tháng 1/2011, Cha tu sửa khuôn viên và tượng đài Thánh Philipphê Phan Văn Minh đã xuống cấp.

     Ngày 16/10/2010, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã đặt viên đá khởi công xây dựng nhà Hưu dưỡng cho Quí Cha tại khuôn viên Nhà Thờ Phường Tư và công trình đang được xây dựng dưới sự giám sát cuả Cha Quản lý Giáo phận Vinh Sơn Lý Tấn Phúc.

     Ngày 29/8/2011, Cha Phêrô Vũ Minh Tuyên cho xây dựng và sữa chữa lại cung Thánh Nhà Thờ.

     Ngày 26/10/2011, Thánh lễ Tạ ơn những công trình của Nhà Thờ Phường Tư.    

10095    11-10-2011 09:24:36