Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Họ Đạo Rạch Gừa

z5262126278127c212c37b00be6dc9cb22aa4da655881d

Địa chỉ: ấp 4, xã Phú Long, Bình Đại, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XII Thường Niên

Số giáo dân: 220

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:   15g00

Ngày thường:   Thứ 3,5:  17g00

Linh mục Chánh sở: Micae Phạm Long Giang

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

      Khoảng năm 1935, các Linh Mục Họ Đạo Bình Đại đến Cù Lao Lá lập Họ Đạo Cù Lao Lá.

      Năm 1946, hoàn cảnh loạn lạc, Bổn đạo ở Cù Lao Lá tản cư qua Rạch Gừa lập nghiệp.

II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Năm 1954, Linh Mục Antôn Phùng Quang Thành, lúc này làm Cha sở Họ Giồng Tre tới lui thăm viếng và giúp đỡ về vật chất, cũng như nâng đỡ tinh thần cho bổn đạo. Do nhu cầu, Cha cùng Bổn đạo tu bổ ngôi Nhà Thờ lại: mái lợp tôn, vách ván cây để có nơi cho giáo dân đọc kinh và dự lễ.

     Từ năm 1957 – 1959, Nhà Thờ được dời về nền mới như hiện nay, cách nền cũ khoảng 150 – 200m. Nhà Thờ lúc này lợp tôn xây tường.

      Cũng thời gian ấy, số người xin theo đạo khá nhiều, Cha Antôn xin Bề trên Dòng Kitô Vua  cho thầy về dạy đạo. Ngày 06.05.1957, Cha Antôn Rửa tội cho khoảng 120 tân tòng.

      Từ năm 1954 – 1976, các Linh Mục Antôn Thành, Phêrô Sinh, Phêrô Đức lần lượt đến coi sóc Họ Đạo.

     Sau năm 1975, do chưa được phép sinh hoạt về tôn giáo, nên Nhà Thờ bị xuống cấp, hư hại và bị trưng dụng một số tài sản làm việc công ích.

     Đến ngày 03.10.1989, cha Tôma Hiệp về nhận nhiệm sở và năm 1994 đã xây dựng lại ngôi Nhà Thờ mới trên nền cũ bằng mái tôn, vách xây. Ngôi Nhà Thờ này đã bị hư hại nặng qua cơn bão Duran năm 2006.

      Năm 2009, xây dựng lại ngôi Nhà Thờ mới trên nền cũ và đã hoàn thành năm 2010.

III. LINH MỤC COI SÓC

1. Các Cha Họ Bình Đại phụ trách Họ Rạch Gừa
2. Lm. Antôn Phùng Quang Thành Cha sở Họ Giồng Tre (1954 – 1960)

3. Lm. Phêrô Võ Văn Sinh Cha sở Họ Giồng Tre (1960 – 1974)
4. Lm. Phêrô Võ Văn Đức Cha sở Họ Giồng Tre (1974 – 1976)
5. Từ năm 1976 – 1989 không có Linh Mục coi sóc
6. Lm. Tôma Vũ Hữu Hiệp Cha sở Họ Giồng Tre (1989…)
7. Lm. Micae Phạm Long Giang

IV. TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

    Giáo dân hiện nay: 220 người.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

            Đại tu Nhà Thờ bị thiệt hại nặng do bão.

2921    12-01-2011 16:09:58