Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Họ Đạo Sa Đéc

z4981309157038aa9920f3b0c618cbc90a368b9367ae2b

 

Địa chỉ: 278/3, Nguyễn Sinh Sắc, K. Hòa Khánh, P.2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp

Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa ( 01/01)

Chầu lượt: CN IX Thường niên

Số giáo dân: 5444

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 05g00;   07g30;   17g00   

Ngày thường: 05g00;   17g00

Linh mục Chánh sở: Matthêu Nguyễn Văn Văn

Linh mục Phụ tá: Phêrô Hồ Văn Quí

LƯỢC SỬ HỌ ĐẠO SA ĐÉC

"Uống nước nhớ nguồn".

Vào khoảng năm 1882, một số gia đình Công Giáo di cư đặt chân đến mảnh đất Sa Đéc và hình thành nên Họ Đạo Sa Đéc ngày nay.

Cha Contantinus Janin - Lúc ấy (1885 - 1900), Cha Contantinus Janin đang phục vụ Giáo Phận Nam Vang được chuyển về để lo cho một số gia đình Công Giáo tại Sa Đéc và thúc đẩy công việc truyền giáo.

* Nhà thờ lúc ấy là Nhà thờ vách lá hướng về bờ sông đã được Cha dựng lên cặp theo Quốc lộ 80 ngày nay để cho giáo dân có chỗ cầu nguyện và dự lễ.

*  Trong khoảng thời gian cha trông coi họ đạo, Cha đã trùng tu lại Nhà thờ kiên cố hơn. Nhà thờ tường xây 4 bên, sườn gỗ thao lao, trần bằng tre và vôi.

* Năm 1900 Cha Contantinus Janin qua đời, thi hài cha được an táng trong ngôi Nhà thờ do Cha khởi công xây dựng. 

Cha Lozer - Vào khoảng năm 1922, Cha Lozer được chuyển về Sa Đéc.

* Trong thời gian cha trông coi Họ đạo, Cha đã xây dựng tháp chuông (nay vẫn còn) và Cha mua năm quả chuông cho Họ đạo.

* Trong thời gian này, Nhà Thờ cũng không có gì thay đổi.

Cha Buseux - Vào khoảng năm 1930, Cha Buseux được chuyển về trông coi họ đạo Sa Đéc.

* Trong thời gian này Nhà thờ không có gì thay đổi.

* Biến cố có ý nghĩa là Cha chuộc tượng Đức Mẹ Ngà và xây dựng núi Đức Mẹ.

* Cha qua đời tại Sa Đéc năm 1936.

Cha Px Huỳnh Công Triệu  - Ngay sau khi Cha Buseux mất, Cha Px Huỳnh Công Triệu được chuyển về nhận nhiệm sở tại họ đạo Sa Đéc.

* Vài tháng sau Toà Giám Mục gởi Cha Bartolomêô Trần Quang Nghiêm về làm phụ tá cho Cha Px Triệu.

*  Cha Bartolomêô Nghiêm làm phụ tá tại Sa Đéc được một năm 1942-1943 thì Toà Giám Mục gởi Cha Phêrô Mai Thành Đỏ về làm Cha phụ tá thay cho Cha Bartolomêô Nghiêm về Sóc Trăng.

* Năm 1943 Cha Phêrô Mai Thành Đỏ đi phục vụ vùng kháng chiến (Việt Minh). Cha Phêrô Huỳnh Tiến Bộ về làm cha phụ tá thay Cha Phêrô Đỏ. Cha Phêrô Bộ làm phụ tá tại Sa Đéc từ năm 1943-1950.

Cha Philipphê Võ Phước Thạnh  - Ngày 15-08-1953, Cha Px Huỳnh Công Triệu qua đời. Toà Giám Mục chuyển Cha Philipphê Võ Phước Thạnh về  nhiệm sở Sa Đéc.

* Trong thời gian này giáo dân Sa Đéc được chăm sóc bởi hai cha. Philipphê Thạnh và Cha phụ tá Phêrô Bộ.

* Năm 1959 Cha Giuse Lâm Quang Bỉ được chuyển về làm Cha phụ tá thay cho Cha Phêrô Bộ.

* Trong thời gian làm Cha sở Họ đạo Sa Đéc, Cha Philipphê Thạnh đã xây dựng Nhà Thờ Tân Quy và tặng một quả chuông cho Tân Quy.

 Cha Phêrô Lê Văn Ngộ - Năm 1965, Cha Phêrô Lê Văn Ngộ được chuyển về nhận nhiệm sở Sa Đéc thay cho Cha Philipphê Thạnh về Phước Hảo.

*  Cha Phêrô Ngộ là một người cha quan tâm nhiều đến việc giáo dục con người về phần thể xác cũng như linh hồn. Cha bắt tay vào việc xây dựng trường học và xây dựng Nhà thờ mới trên nền Nhà thờ cũ.

* Trong chín năm làm Cha sở (1965-1974) Cha Phêrô Ngộ đã làm cho bộ mặt của Họ đạo Sa Đéc có nhiều thay đổi, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Cha đã xây dựng một trường Trung - Tiểu học mà hiện nay vẫn còn thuộc quyền quản lý của nhà nước. Cha cũng cho xây dựng Nhà Đức Mẹ Ngà mà hiện nay vẫn còn. Cha còn chuẩn bị cho xây dựng lại Nhà thờ mới, nhưng công trình mới thực hiện được bước hởi đầu thì đến biến cố 1975. Cha phải rời nhiệm sở bỏ lại Nhà thờ đang dang dở (mới đặt được móng) để về An Hiệp (Cầu Đôi)

* Năm 1968, Cha Giuse Pham Đình Kế được chuyển về làm phụ tá cho Cha Ngộ thay cho Cha Giuse Bỉ.

*  Ít năm sau, Cha Anrê Nguyễn Hữu Lễ được chuyển về làm phụ tá cho Cha Ngộ thay cho Cha Giuse Kế về Mỏ Cày.

* Vài năm sau, Cha Philipphê Nguyễn Trung Hiếu được chuyển về làm phụ tá cho Cha Ngộ thay cho Cha Anrê Lễ chuyển về La Mã.

 Cha Phêrô Đặng Thành Tiên   - Năm 1974, Cha Phêrô Đặng Thành Tiên về nhận nhiệm sở Sa Đéc.

* Trong thời gian làm Cha Sở Sa Đéc, Cha Phêrô Tiên tiếp tục công trình Nhà thờ mà Cha Phêrô Ngộ còn bỏ dở. Trong thời buổi khó khăn, ít người giúp đỡ, Cha Phêrô Tiên bắt buộc phải bán một phần đất của họ đạo là Nhà Đức Mẹ Ngà và một quả chuông có từ thời Cha Buseux.

* Trong thời gian này có Cha Micae Lê Vĩnh Khương được chuyển về làm phụ tá cho Cha Tiên đến năm 1989, sau đó Cha về họ đạo Tân Quy.

* Năm 1989 Cha GioaKim Dương Kim Ngoan được chuyển về làm cho phụ tá tại Sa Đéc đến năm 1994, sau đó Cha về họ đạo Phú Long.

* Năm 1994, Cha Phaolô Trần Chánh Lượng được chuyển về làm cha phụ tá tại Sa Đéc.

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang  - Năm 1997, Cha Phêrô Đặng Thành Tiên qua đời, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang được tạm thời làm Cha sở tại Sa Đéc, nhưng Cha vẫn ở Cái Tàu.

Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn   - Ngày 08 - 02 - 2003, Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn được Đức Cha Tôma chuyển về làm Cha sở họ đạo Sa Đéc, kiêm quản hạt vùng Sa Đéc cho đến ngày nay. Cha đã  trùng tu lại nhà thờ, lót bêtông sân và làm hàng rào bao quanh khuôn viên nhà thờ. Cha cũng đã tân trang phòng ốc và hoàn chỉnh thêm hà dạy giáo lý, gồm có 06 lớp.

* Ngày 17-09-2003, Cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường được chuyển về làm cha phụ tá tại Sa Đéc.

* Ngày 20- 09-2007, Cha Philipphê Phạm Huy Phong được chuyển về làm cha phụ tá thay cho cha Giacôbê Trường được chuyển về họ đạo Hoà Long.

Nếu lấy móc lịch sử từ năm 1800, thì cho đến hôm nay, họ đạo Sa Đéc có lịch sử trên 200 năm.

    Viết theo lời kể của Cha Aug. Nguyễn Đức Nhân và các giáo dân họ Sa Đéc: Ông Juliô Pham văn Hạt. Ông Văn phú Cần. Ông chín Tuyển. Ông Năm Thìn.

22192    04-01-2011 21:39:17