Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

Họ Đạo Tân Dinh

  1. Tên cũ: Rạch Chiếc
  2. Ấp: Tích Phú, Xã: Tích Thiện, Huyện: Trà Ôn, Tỉnh: Vĩnh Long
  3. Đt: Gọi Qua Trà Ôn
  4. Bổn mạng: Mông Triệu 15/8
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 280

Là họ nhánh của Trà Ôn. Năm 1945 được Cha sở Bông Bót (Bà My) thành lập. Năm 1963, chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Thầy chạy - Cha không đến - con chiên tán loạn- thất hồn thất vía.

Đến năm 1990, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu tách Tân Dinh khỏi Bông Bót và giao về cho Cha Jos.Nguyễn Phát phụ trách.

Nhờ tài ăn nói, Cha Jos. Phát thu phục được nhân tâm - xóm giềng yêu mến - anh em tôn giáo yêu thương. Năm 1997 Cha làm lại Nhà thờ mới đẹp đẽ khang trang. Dâng kính bổn mạng "Đức Mẹ Hồn Xác lên trời".

Mọi sinh hoạt từ từ phát triển. Số giáo dân khoảng 280 người. Các Cha phụ trách Tân Dinh là:

1. Cha Phaolô Linh (từ Bông Bót)

2. Cha Phêrô Phan Ngọc Đức

3. Cha Jos. Nguyễn Phát (từ Trà Ôn) 1990, Cha phó Joanchim Sáng phụ trách tới nay.

2244