Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Tân Hưng

 1. Tên cũ: Tân Hưng
 2. Ấp: Hưng Nhơn, Xã: Tân Hưng, Huyện: Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
 3. Đt:
 4. Bổn mạng:
 5. Chầu lượt:
 6. Giáo dân: 230 người.

- Các linh mục tiền nhiệm:

1

Phêrô Nguyễn Phước Khánh

1915-1922

2

GBt Nguyễn Linh Nhạn

1922-1930

3

Luca Nguyễn Văn Sách

1930-1956

4

Felix Trương Vĩnh Trình

1956-1961

5

Antôn Bùi Thanh Long

1961-1963

6

Gioakim Nguyễn Văn Quang

1963-1973

7

Antôn Nguyễn Văn Lệ

1973-1989

8

Phaolô Trương Tấn Lực

1989-2001

9

Gioakim Nguyễn Văn Quảng (cha sở)
Phaolô Lê Thanh Dũng (cha phó)

2001-2006

- Đương nhiệm: 2006-2007 cha Giacôbê Nguyễn Huỳnh Tươi (cha sở)
Cha Phaolô Lê Thanh Dũng (cha phó).

 • Giai đoạn hình thành:

- Thành lập tối năm 1915 do ông Lê Văn Của (1879-1959) là người Công giáo đầu tiên nồng cốt thành lập họ đạo Tân Hưng.

Số giáo dân giai đoạn đầu tiên:
- Nhà thờ đầu tiên xây dựng lối năm 1930 do thầy Denis dòng Kitô Vua giúp họ đạo Tân Hưng.

 • Giai đoạn xây dựng trước năm 1975 và sau năm 1975:

- Tới năm 1930 Nhà thờ làm bằng cây dừa vách lá, mái lá đến năm 1945 Nhà thờ đã bị đốt. Đến năm 1945 Họ đạo đã mua một cái nhà trình cũ bằng cây dừa mái lợp bằng lá, vách bằng lá dựng lên căn Nhà thờ thứ hai. Đến năm 1949 thì Nhà thờ đã bị hư nát.

Năm 1949 cha Luca Nguyễn Văn Sách sở Cái Bông cho 3000 đồng mua một nhà cũ dựng lên làm căn Nhà thờ thứ ba lợp bằng ngói máng vách be.

- Tới năm 1973 cha Gioakim Nguyễn Văn Quang cha sở Cái Bông dỡ trường học Cái Bông ra xây lại, có cho nhà thờ Tân Hưng một số ngói móc. Bổn đạo đem ngói về lợp lên cũng dịp đó họ đạo dỡ bỏ vách be xây gạch phía ngoài hàng cột không có đà, không có bêtông cốt sắt.

- Số giáo dân:
Trước năm 1975 gồm có 300 người.
Đến năm 1995 gồm có 200 người.

- Năm 1998 linh mục Phaolô Trương Tấn Lực dỡ bỏ toàn bộ nhà thờ cũ và xây lại bêtông cốt thép nhưng chưa được hoàn chỉnh còn dỡ dang vì kinh phí còn hạn hẹp.

- Năm 2002 linh mục phó sở Phaolô Lê Thanh Dũng tiếp tục xây cất lại và tu bổ những gì còn dang dỡ và hiện nay đã được hoàn chỉnh.

 • Giai đoạn hiện nay (2007):
  • số giáo dân 230 người.
  • Ban Quới chức 12 người.
  • Ban mục vụ 12 người.
  • Ca đoàn 10 người.
 • Các hoạt động từ thiện, bác ái của họ đạo:

Linh mục cùng họ đạo cùng nhau giúp đỡ người nghèo trong họ đạo và xã hội.

Nhà tình thương + tình nghĩa: 7 ngôi nhà trị giá trên 30 triệu đồng.

Giúp vốn cho 20 hộ nghèo chăn nuôi: 80 triệu đồng.

Giúp cho 25 người nghèo 25 hồ chứa nước 3.750.000 đồng.

Giúp cho 10 hộ với số vốn là 30 triệu đồng để làm ăn vươn lên khắc phục cơn bão số 9, với những phần quà cho học sinh và hàng năm đều cứu trợ bão lụt.

 • Nhà thờ hiện nay được xây dựng kiên cố mái lợp tole, vòng rào xung quanh được bao bọc tường lưới B40, nhà khách + nhà xứ.
 • Nhà bếp cũng được ổn định. Các vật dụng như: bàn, ghế, tủ, giường nói chung cũng tạm đủ sinh hoạt.
 • Định hướng:
  • Dạy Kinh Thánh cho giáo dân, tổ chức lại Thiếu nhi.
  • Thăm viếng những người nguội lạnh.
5885