Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Tân Lợi

  1. Tên cũ: Tân Lợi
  2. Ấp 2, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:(075)827873
  4. Bổn mạng: Đức Mẹ Mông Triệu 15. 08
  5. Chấu lượt:
  6. Giáo dân: 580 người

Truyền rằng thời Tự Đức cấm đạo - 06/1857- thì có nhiều người lánh nạn tới đây. Khoảng năm 1860 - Pháp đô hộ Việt Nam. Có ông Dương Văn Quyến - phó tổng Bảo Đức - Hạt Bến Tre - cùng bảy người anh em đến đây lập nghiệp sinh sống. Dòng họ con cháu ngày một đông, đi lễ Bến Tre thì xa xôi, qua Sóc Sải thì không đạt. Năm 1900, ông Giuse Mạnh và vợ là bà Maria Lụa (em gái thứ 3 của ông Quyến) hợp tác cất lên một Nhà thờ trên đất Phó tổng Dương Văn Quyến. Vậy là Họ đạo Tân Lợi có từ đó - năm 1900.

Ông Mạnh đến trình Cha sở Bến Tre, xin cho thầy dạy giáo lý - Cha đến cho lễ và bí tích. Năm 1905, Cha Phước đến thăm - mua đất nới rộng họ đạo, dời Nhà thờ về khu đất mới, đẹp hơn - chắc hơn - rộng rãi hơn. Cha Phước đặt tên là Giuse Dương Văn Tám (em ông Quyến) coi sóc giữ gìn. Sau này, ông bà Lê Văn Mạnh chết - được chôn tại đất thánh Nhà thờ - còn cho tới nay.

Từ năm 1960, họ Tân Lợi tùy thuộc vào Thành Triệu - Cha sở Giuse Bút tu sửa phết trương đủ điều. Đến năm 1970, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu tách họ đạo Tân Lợi ra và giao cho Cha Phêrô Hiến làm sở đến năm 1998.

Qua hai lần tu sửa, bộ mặt Tân Lợi ngày nay - có Nhà thờ rộng rãi sáng sủa - mát mẻ - có tháp chuông - có nhà xứ - đầy đủ tiện nghi.

Gần 600 bổn đạo nhiệt tình nghe theo tiếng chủ chăn.

Các Cha phụ trách:

1. Cha Phước ..................1920
2. Cha Phaolô Đàng ....... 1921-1930
3. Cha Phaolô Hiền ........ 1931-1934
4. Cha Giuse Năng ......... 1935-1938
5. Cha Phaolô Duông ..... 1939-1942
6. Cha Giuse Giỏi ........... 1943-1949
7. Cha Phaolô Sử ........... 1950-1955
8. Cha Giuse Bút ............ 1956-1969
9. Cha Phêrô Hiến .......... 1970-1998

Năm 1998, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến đổi về làm Cha sở Bến tre thay thế Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri - già yếu nghỉ hưu.

2115