Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Tân Lược

z5060923159689f77042fb4d80922a3cbd90d48ba617e1

Địa chỉ: ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN II Phục sinh

Số giáo dân: 471

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00 ; 16g00

Ngày thường:   17g00

Linh mục Chánh sở: Phaolô Nguyễn Thanh Tú

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

         Song song với Họ Đạo Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược theo học đạo, giữ đạo và đi dự lễ tại Nhà Thờ Phong Hòa.

        Mãi đến 1958 Tân Lược mới được tách riêng ra với Họ Đạo Phong Hòa. Lúc bấy giờ Cha Phaolô Điền từ Sa Đéc đến xây dựng Nhà Thờ bằng gỗ, vách ván, mái lợp ngói Ximăng.

       1961, Cha Augus Nguyễn Đức Nhân làm Cha sở Phong Hòa, mỗi tháng đến dâng Thánh Lễ một lần vào ngày Chúa nhật đầu tháng hay vào các ngày lễ trọng trong năm. Cha đã Rửa tội lớn nhỏ trên 20 người, năm 1962 Rửa tội thêm một số người nữa, đời sống đạo lúc bấy giờ khá khả quan.

        1966, thời Cha Hiệu đã Rửa tội thêm một số người nữa ( khoảng 15 người).

       1968, thời Cha Henri Phán có thầy Bec-măng Dòng Kitô Vua đến giúp để lo việc đạo và xây dựng một ngôi trường học gồm 2 phòng, hiện nay Nhà Nước đang quản lý và sử dụng vào việc giáo dục.

       1974 – 1975, Có Quý Dì Dòng Chúa Quan Phòng từ Cần Thơ sang để dạy giáo lý và sắm sửa một số vật dụng cần thiết trong Nhà Thờ.

        1977, Cha Henri Phán bị nạn và các Dì cũng rút đi luôn. Lúc đó có Cha Giuse Mai Trí Thức từ Chủng viện Vĩnh Long lâu lâu đến dâng Thánh Lễ một lần.

         1981 – 1983, Có Thầy Cao Văn Binh từ Chủng viện Vĩnh Long đến giúp Phong Hòa

và cũng được phép tới lui để lo dạy giáo lý cho các con em trong Họ Đạo.

         Ngày 30 - 08 – 1981, có tổ chức lễ Thêm Sức.

        1990 – 1995, có Cha Phêrô Phan Ngọc Đức từ Thành Lợi thỉnh thoảng đến ngồi tòa, dâng Thánh Lễ vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng trong năm. Cha cũng đã Rửa tội cho một số người.

         1997 – 2004, Có Cha Giuse Lưu Văn Minh chính thức về phụ trách Họ Đạo. Và cũng trong thời gian nầy Cha Gioakim Đỗ Duy Thản đã xây dựng lại ngôi Nhà Thờ vách tường, lợp tôn Ximăng khá kiên cố.

          2004 – 2007, có Cha Matthêu Nguyễn Thanh Hoàng về làm phụ tá cho Cha Giuse Lưu Văn Minh.

          Ngày 4 tháng 10 năm 2007, Có Cha Micae Nguyễn Toàn Thắng về phụ trách cho đến nay...

       Hiện trạng Họ Đạo: Có khoảng 471 giáo dân, họ là những người nghèo hầu hết sống bằng nghề làm ruộng, một số ít buôn bán nhỏ...

         Càng ngày giáo dân càng đi lễ rất đông, đặc biệt là vào những ngày lễ trọng trong năm hay dịp tết... Nói chung là đời sống đạo của người giáo dân Tân Lược khá ổn định và tốt...

1429