Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Tân Mỹ

  1. Tên cũ: Gò Xoài
  2. Ấp: Mỹ Đinh, Xã: Tân Mỹ, Huyện: Trà Ôn, Tỉnh: Vĩnh Long
  3. Đt: Gọi qua Trà Ôn
  4. Bổn mạng:  Fr Savier 3/12
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 750

Theo tài liệu Nam Kỳ địa phận năm 1919 thì Cha Moul Majeur đã có đến Gò Xoài trước. Và ngày 01/3/1869, Cha Nhu từ Mặc Bắc đến dạy giáo lý tại Gò Xoài và rửa tội cho 3 gia đình. Thời gian sau thì Gò Xoài nhập về Trà Ôn - giai đoạn đầu không rõ.

Là họ nhánh của Trà Ôn, được ông bà Đốc Phủ Yên dâng cúng tiền của ruộng đất để tái lập họ này và cất Nhà thờ đầu tiên 1945.

Năm 1963, chiến tranh tới hồi cao điểm, các Nhà thờ vùng Trà Ôn cùng chung số phận: bom đạn "bình địa hóa", các cơ sở tôn giáo. Người có đạo di tản không hẹn ngày về.

Năm 1975, hòa bình trở lại trên quê hương. Từ  muôn phương, dân chúng từ từ trở lại cố hương. Đượm tình đượm nghĩa, đượm tình thương ! Các thầy dòng Kitô Cái Nhum không rõ danh tánh, chịu cực chịu khổ - len lõi xây dựng lại Nhà nguyện và kêu gọi con chiên lạc trở về.

Mãi đến thời Cha Jos. Phát về làm sở Trà Ôn năm 1977. Các  họ nhánh của Trà Ôn bừng sáng lên. Với tinh thần năng nổ, Cha Phát bắt đầu khôi phục Gò Xoài năm 1986. Mọi sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường trên đà phát triển.

Hiện có Cha Fx. Thành Trà Ôn, phó - đặc trách họ Gò Xoài. Số bổn đạo này giờ đây có đến 750 người. Các Cha phụ trách trước đây lệ thuộc vào các Cha sở Trà Ôn.

6279