Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Họ Đạo Tân Phó

TÊN CŨ: Tân Phó.
ẤP: 4
XÃ: Tân Phú Tây
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 419 người

GỐC TÍCH:

Tên của họ đạo: Tân Phó

Các linh mục tiền nhiệm:

 1. Linh mục GBt Điền (1876-1877)
 2. Linh mục Phêrô Trung (1877-1888)
 3. Linh mục Luy Sáu (1888-1896)
 4. Linh mục GBt Tông (1896-1903)
 5. Linh mục Gioakim Thiện (1903-1917)
 6. Linh mục Anrê Nhiệm (1917-1919)
 7. Linh mục Simon Khánh (1919-1928)
 8. Linh mục GBt Doan (1928-1933)
 9. Linh mục Giacôbê Bạch (1933-1949)
 10. Linh mục Luy Vinh (1949-1956)
 11. Linh mục Micae Sinh (1956-1965)
 12. Linh mục đương nhiệm: cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm

- Giai đoạn hình thành và phát triển:

Theo lời các bô lão kể lại và sổ sách họ đạo còn lưu giữ

- Năm 1876 có một số người từ phương xa đến khai khẩn đất nhà dòng MTG Cái Mơn và thành lập họ đạo Tân Phó, một hoặc hai tháng linh mục mới đến dâng Thánh lễ một lần. Ngôi Nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng cây có lẽ vào năm 1876 thời cha GBt Điền phụ trách cách Nhà thờ hiện nay khoản 500m. Họ Tân Phó luôn là họ lẽ của Thanh Sơn. Năm 1929 mới xây ngôi Nhà thờ kiên cố bằng gạch và vôi, mái ngói có một tháp chuông bằng cây. Có tháp Đức Mẹ, một nhà Dì bằng cây và một trường học gồm 3 phòng.

- Năm 1968 do chiến tranh ngôi Nhà thờ bị hư hại 100%. Giáo dân sơ tán khắp nơi tránh bơm đạn.

Sau năm 1975:

Hòa bình trở lại, giáo dân trở về quê hương. Thỉnh thoảng có cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm họ Thanh Sơn đến dâng Thánh lễ tại những gia đình con cháu ban Quới chức trước đây dưới hình thức lễ giỗ, lễ tang hay tiệc mừng của gia đình.

Năm 1994 ngôi Nhà thờ tạm bằng gỗ dựng lên trên nền nhà Dì hiện nay.

Năm 1996 xây dựng Nhà thờ kiên cố với diện tích 180m2 (ngang 9m, dài 20m), trên 3000m2 khánh thành ngày 09 tháng 01 năm 1997 do Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu chủ sự.

- Giai đoạn hiện nay: 2007

- Số giáo dân: 419 người trong 112 hộ gia đình.
- Ban Quới chức gồm 12 thành viên
- Ca doàn gồm 17 thành viên
- Nhóm bác ái gồm 8 thành viên
- Thánh nhi truyền giáo gồm 30 em
- Giới trẻ gồm 15 em

Cơ sở vật chất: gồm một nhà 2 phòng: 1 phòng họp, dạy giáo lý và 1 phòng cho Dì

- Định hướng phát triển:
- Củng cố ban Quới chức.
- Mục vụ giới trẻ.
- Mục vụ gia đình.
- Mục vụ truyền giáo.
- Tiến tới xây dựng một họ đạo tình thương.

3488