Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ Đạo Tân Phú Trung

z4981311919162aae4fc134d349d8d0ac1928f5e1f9a90

Địa chỉ: ấp Tân Quới, Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN I Mùa chay

Số giáo dân: 618

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 07g45        

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Trương Minh Phi

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 
- Một số giáo dân Sa Đéc vào lập nghiệp (làm ruộng) nên năm 1912 một linh mục thừa sai (thuộc địa phận Nam Vang) cất một Nhà thờ đầu tiên bằng gỗ.

- Năm 1946 Nhà thờ bị đốt, giáo dân đi tứ tán, mãi đến năm 1957 cha Philipphê Võ Phước Thạnh cất lại Nhà thờ bằng gỗ lợp fibrô dài 12m x 5m.

Họ đạo có thánh lễ thỉnh thoảng hai tuần một lần ngày Chúa nhật do một cha từ Sa Đéc đến dâng lễ, thế là Tân Phú Trung thuộc Sa Đéc.

- Năm 1993 Đức Cha Giacôbê tách họ đạo Tân Phú Trung ra khỏi Sa Đéc, đặt cha Gioakim Dương Văn Ngoan coi sóc. Từ thời gian đó, mỗi ngày Chúa nhật đều có thánh lễ.

- Số giáo dân ban đầu đi lễ Chúa nhật khoảng 30 người, nhưng càng ngày càng trở lại đông, nên Nhà thờ không đủ để cho giáo dân dự lễ.

- Năm 1995 Nhà thờ được xây lại dài 30m x 14m để đủ chỗ cho người dự lễ.

- Năm 2000 cất nhà Dì.

- Năm 2004 dựng hai tượng đài Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.

- Năm 2006 cất một nhà trẻ.

- Năm 2007 trùng tu Đất thánh bị bỏ hoang từ trước đến giờ.

- Số giáo dân hiện nay 642 người.

- Ban Quới chức 9 người

- Ca đoàn 16 em.

- Số giáo dân tăng lên theo năm tháng.

3137    08-01-2011 20:19:13