Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Họ Đạo Tân Phú

 

Tên cũ:
Ấp: Phú An, Xã Phú Thịnh, Huyện: Tam Bình, Tỉnh: Vĩnh Long

Giáo dân: 305 người

Họ đạo Tân Phú được thành lập năm 1957 do Cha Đaminh Trần Ngọc Trác.
Ban đầu ngài mua đất lập Nhà thờ, mở trường học, mọi sinh hoạt bình thường.

Đến năm 1961, vì kế sinh nhai, cha đã chuyển đi nơi khác. Lúc này chỉ còn khoảng 30 gia đình ở lại duy trì được Họ đạo cùng với cha Louis Trần Công Hoan phụ trách và xây dựng lại Nhà thờ. Sau đó bị chiến tranh tàn phá, các Cha không ở được, chỉ ghé thăm và cử hành thánh lễ như Cha Gioan Oai, Cha Đaminh Hoan. Năm 1968, Nhà thờ bị bom làm sập một phần, bổn đạo phân tán nhiều nơi.

Sau năm 1975, bổn đạo từ từ trở về, cha Giêrônimô Đặng Cao Bằng phụ trách. Sau đó Cha Gioakim Đỗ Duy Thản thay thế và xây dựng lại Nhà thờ vào năm 1999.

Số giáo dân hiện nay có 100 gia đình gồm 305 người và ban Quới chức có 10 người.

2689