Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Họ Đạo Tân Phú

z50623895365075ba4fd614a69d572bd52e47dc927641f

Địa chỉ: xã Phú Thịnh, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN VIII Thường niên

Số giáo dân: 330

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:     05g30

Ngày thường:   05g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Trần Duy Hải

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP

        Họ Đạo Tân Phú được thành lập năm 1957 do Cha Đaminh Trần Ngọc Trác. Số người di cư đến ngày càng đông, lúc đông nhất lên đến cả ngàn người, Nhà Thờ lớn, có bầu khí đạo đức, sầm uất. Ban đầu Cha Trác mua đất lập Nhà Thờ, mở trường học, mọi sinh hoạt bình thường.

      Đến năm 1961, vì kế sinh nhai, Cha đã di dời đi nơi khác. Lúc này chỉ còn khoảng 30 gia đình ở lại: khoảng 150 người, duy trì được Họ Đạo và có Cha Louis Trần Công Hoan phụ trách, xây dựng lại Nhà Thờ. Năm 1968, chiến tranh trở nên khốc liệt, Nhà Thờ bị bom làm sập một phần, bổn đạo phân tán nhiều nơi, Họ Đạo chỉ còn lại vài gia đình, các Cha không ở được, chỉ ghé thăm và cử hành Thánh Lễ như Cha Gioan Oai, Cha Đaminh Hoan.

       Năm 1975, hoà bình trở lại, Cha Giêrônimô Đặng Cao Bằng phụ trách.

     Năm 1978, Cha Gioakim Đỗ Duy Thản nhận phụ trách, bổn đạo từ từ trở lại, khôi phục lại và sinh hoạt bình thường.

      Năm 1999, Cha Gioakim Đỗ Duy Thản xây dựng lại Nhà Thờ mới, Nhà Thờ cũ được sửa lại làm nhà ở và làm nhà trẻ. Nhà Thờ mới có tháp chuông, có đài Đức Mẹ. Họ Đạo phát triển đều đều. Năm 2012, Cha Phêrô Trần Duy Hải đến làm lễ thường xuyên tại Họ Đạo.

II. NHẬN ĐỊNH

      Họ Đạo nhỏ, số lượng giáo dân ít khoảng 350 người, sốt sắng dự lễ và nhận các Bí tích. Có lúc số lượng giảm vì khó làm ăn nên rút đi nơi khác. Kinh tế 1975 nghèo nhiều, nay cũng đủ ăn, dân chúng đa số là nông dân. Số giáo dân hiện nay có 73 gia đình,330 người, có 3 Dì phước gốc tại Họ Đạo, ban Quới chức được 7 người. Họ Đạo đang phát triển.      

3136    28-11-2013 10:48:49