Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Họ Đạo Tân Quy

z49813174402186b995410ee170ae9a080203d68364295

Địa chỉ: 18 Lê Lợi, Khóm 1, phường 3, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XIX Thường Niên

Số giáo dân: 1593

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

 Chúa nhật:      06g00;   17g00          

 Ngày thường:   06g00;  17g00

Linh mục Chánh sở: Antôn Nguyễn Văn Thường

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ đạo Tân qui gồm có:

1. Tân Qui: 18 Lê Lợi, khóm 1 phường 3, thị xã Sađéc, tỉnh Đồng Tháp.

2. Cái Bè : xã Tân Khánh Đông, thị xã Sađéc, tỉnh Đồng Tháp.

Các linh mục đầu tiên:

1. Jean Bousseaux (M.E.P)

2. Phanxicô Xaviê Huỳnh Công Triệu

3. Phêrô Nguyễn Văn Đỏ

4. Philipphê Võ Phước Thạnh

5. Phêrô Lê Văn Ngộ

6. Phêrô Phan Văn Trọng

7. GBt. Dương văn Oai

8. Phêrô Đặng Thành Tiên

9. GBt. Dương Công Truyền

Linh mục đương nhiệm: Micae Lê Vĩnh Khương

Tân Qui:

Trước đây do các cha Thừa Sai Paris lập các giáo điểm từ Tân Qui đến Bắc Cao Lãnh vào khoảng năm 1914 đến năm 1925 đã có Nhà thờ ở tại Cái Bè (hiện nay thuộc xã Tân Khánh Đông, thị xã Sađéc).

Ngày 26/9/1962 linh mục Phil.Võ Phước Thạnh xuất quỹ nhà chung 100.000đ cho xây dựng Nhà thờ Tân Qui.

Ngày 22.12.1963 Đức Giám Mục Antôn Nguyễn Văn Thiện lập Thánh Bổn Mạng là "Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời" và làm phép Nhà thờ.

Mua chuông Tây hết 15.000đ, đóng bàn ghế hết 3.000đ.

Ngày 10/7/1985 Đức Giám Mục Giacôbê bổ nhiệm linh mục Micae Lê Vĩnh Khương làm cha sở.

Ngày 14/9/1985 Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến Tân Qui cử hành nghi thức trao quyền cha sở, có cha Hạt Trưởng Sađéc Đặng Thành Tiên.

Năm 1995 Nhà thờ được chỉnh trang lại.

Nhà thờ Cái Bè:

Năm 1925 có Nhà thờ cây, mái ngói, lót sàn ván, có chuông Tây, giá khoảng 2.500đ.

Năm 1947 phong trào kháng chiến, chuông mất, Nhà thờ sụp lở, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đỏ cho dỡ Nhà thờ Cái Bè.

Tháng 6/1953, linh mục Phil. Võ Phước Thạnh đến Cái Bè thăm, kiểm lại còn khoảng 20 giáo dân.

Tháng 12/1953, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến giúp (Phaolô Có, GBt. Vàng...) được 30 giáo dân trở lại.

Hiện Cái Bè còn một ít đất nhà chung nhưng không còn quyền sử dụng vì không ai trả lại cho Nhà thờ.

Vùng Cái Bè hiện có khoản 166 giáo dân ở rải rác các xã Tân Khánh Đông (T.x Sađéc), xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò)..

Họ đạo Tân Qui và Cái Bè hiện sinh hoạt tại nhà thờ Tân Qui, có một ban bác ái chăm lo thăm viếng và giúp đỡ giáo dân trong họ.

Nhà thờ Tân Qui đang xin sử dụng lại khu nhà thời gian qua Nhà Nước quản lý làm trường học.

Khi có điều kiện xin tái lập Nhà thờ Cái Bè cho số giáo dân vùng Cái Bè.

10239    08-01-2011 19:46:47