Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Họ Đạo Tân Thành

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 2955 người.

Tên họ đạo: Tân Thành
Năm thành lập : 1890
Số bổn đạo: Khi thành lập Họ đạo khoảng hơn 200 người.

Các Linh mục phụ trách :
Các Cha Sở :

1. Cha Francois Trần Phúc Nhân : Từ Năm 1890 - 1928
2. Cha Phaolô Lê Hiển Quang : Từ Năm 1928 - 1936
3. Cha Giuse Đặng Phước Hai : Từ Năm 1936 - 1938
4. Cha Gioan Đỗ Hoàn Sinh : Từ Năm 1938 - 1952
5. Phaolô Nguyễn Trung Diên : Từ Năm 1952 - 1965
6. Cha Phêrô Nguyễn Văn Triệu : Từ Năm 1965 - 1986
7. Cha Louis Nguyễn Văn Kỉnh : Từ Năm 1987 - Đến Nay

Các Cha Phó

- Cha Giacôbê Nguyễn Thanh Bình : từ năm 2002 đến nay

5. Các tu sĩ nam nữ xuất thân tại họ đạo :

1. Maria Lê Thị Kim Thoa (Dòng Vinh Sơn)
2. Maria Lê Thị Thuý Kiều (Dòng Phaolô)
3. Matta Lê Thị Mộc Hương (Dòng Phaolô)
4. Maria Nguyễn Thị Hồng Lan (Dòng Phaolô)
5. Maria Trương Thị Mỹ Khoa (Dòng Phaolô)
6. Maria Nguyễn Thị Trinh (Dòng Phaolô)
7. Maria Nguyễn Thị Kiểm (Mtg Cái Mơn)
8. Maria Nguyễn Thị Kim Thoa (Mtg Cái Mơn)
9. Maria Nguyễn Thị Trọn (Mtg Cái Mơn)
10. Maria Nguyễn Thị Nhung (Mtg Cái Mơn)

DỰ TU CHỦNG SINH

1. Stêphanô Lê Văn Thạnh
2. Phaolô Nguyễn Văn Bình
3. Phêrô Bùi Thanh Huy

6. Tiến trình phát triển :

A. Cơ sở tinh thần :
- Khoảng năm 2000 đến nay số lượng tân tòng tăng.
- Khoảng năm 2000 đến nay số lượng tu sĩ tăng

B. Cơ sở vật chất :
- Nhà thờ xây dựng 1912, sửa chữa và thêm tháp cao như hiện nay năm 1996
- Nhà xứ xây dựng 1926 sửa chữa khang trang năm 2000
- Năm 1998 : xây mới tháp chuông
- Năm 2006 : nhà Dì xây mới.
- Năm 2002 : nhà bếp xây mới
- Năm 2007 : xây mới cổng và hàng rào khuôn viên Nhà thờ.
- Năm 2008 : làm mới núi Đức Mẹ.

7. Nhận định về trình trạng giáo dân trong họ đạo :

A. Tinh thần đạo đức :

- Số lượng đi tham dự thánh lễ ngày thường từ 60 - 80, ngày Chúa Nhật khoảng 1400 - 1500, giải tội khoảng 7624, xức dầu 21, của ăn đàng 250 lượt, rước lễ trong năm khoảng 173.600 ..... các đoàn thể vẫn duy trì những gì đang có. Người lớn với lòng đạo đức bình dân và ít có trình độ nên việc đạo cứ theo truyền thống ông bà ... thiếu nhi trong hoàn cảnh hiện tại được quan tâm từ phía gia đình và họ đạo nên chúng được đào sâu hơn đời sống đức tin cũng như hiểu biết nhiều về đạo và tiến bộ hơn Cha Ông của mình.

B. Tình trạng kinh tế của giáo dân :

- Đa số là dân nghèo nhưng không phải quá khổ sở. Nguyên nhân chỉ yếu là do ít hiểu biết, ít đất đai ... vã lại, chủ yếu là làm ruộng hay làm rẫy nên thu nhập không cao ...vài năm gần đây kinh tế của giáo dân khá hơn nhờ chuyên cần và áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật nên cũng đỡ lam lũ hơn.

8. Hướng tới :

- Duy trì phong trào thiếu nhi thánh thể và giúp thiếu nhi phát triển theo chương trình giáo phận.

- Các thiếu nhi sau khi rước lễ lần đầu xong, sẽ phải học giáo lý liên tục đến 14 tuổi. Củng cố và quan tâm các em đang học giáo lý. Đây cũng là hướng mà giáo phận quan tâm.

- Đẩy mạnh hơn nữa những sinh hoạt tôn giáo trong pham vị gia đình : nhắc nhở việc đọc kinh chung sáng tối trong gia đình, đọc kinh chung khi dùng bữa. Cha mẹ nhắc nhở con cái trong việc học giáo lý để hỗ trợ cho họ đạo trong việc giáo dục đức tin.

5239