Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Tân Xuân

 1. Tên cũ: Tân Xuân
 2. Ấp: 5 - Tân Hòa, Xã: Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. 
 3. Đt: 
 4. Bổn mạng: Môi Khôi 
 5. Chầu lượt:
 6. Giáo dân: 250 người

Năm 1938, có ông Huỳnh Văn Ngự và mẹ là Nguyễn Thị Giác cùng hai chú là ông Huỳnh Văn Cưng và Trần Văn Biện, đến trình Cha Luca Sách - Cha sở họ đạo Cái Bông, xin vào đạo và lập họ Tân Xuân.

Ông Ngự mua đất của ông Nguyễn Đình Giao gồm 70 sào giồng, 30 sào rọc cát để cất Nhà thờ đầu tiên bằng cây lá.

Năm 1940, số rửa tội có đến 350 người.

Năm 1949, Cha Pet. Chính, từ Ba Tri phụ trách Tân xuân. Cha mua nhà cũ cất lại Nhà thờ, lợp ngói âm dương (1950 - 1951).

Thời gian từ năm 1952 đến 1955: Cha Phaolô Mừng, Cha Đominicô Tỏ, Cha Michel Sinh, Cha Etienne Hồng, Cha Mathêu Xuân thay nhau đến cho lễ và ban các Bí tích. Cha Luca Sách về hưu, Cha Félix Trình thay thế. Cha Félix nhờ Cha Michel Nghi ở Ba Tri giúp Tân Xuân.

Đến năm 1965, Cha Joakim Nguyễn Văn Quang về nhận sở Cái Bông kiêm Tân Xuân, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh, Tân Hưng, An Điền, La Mã.

Năm 1972 - 1973, Cha Quang cổ động xây Nhà thờ mới tồn tại tới nay. Trước giải phóng có Cha Giacôbê Lành, Cha Mathêu Nhi, Cha Gioakim Ngoan. Các Cha phó Cái Bông lần lượt thay nhau đến làm lễ phụ Cha sở.

Năm 1993, Đức Cha Jacôbê Nguyễn Văn Mầu cho Cha Eusêbiô Tiền về phụ trách hai Họ Tân Xuân và Giồng Giá đến nay.

Số bổn đạo ngày nay khoảng 250 người lớn nhỏ, gồm 62 hộ. Sống tình Cha con tha thiết đậm đà, với Cha sở vui tính lúc nào cũng cười khà khà.

Các Cha phụ trách:

 1. Cha Luca Sách......1940
 2. Cha Pet. Chính.....1949
 3. Cha Phaolô Mừng...1952
 4. Cha Etienne Hồng
 5. Cha Mathêu Xuân
 6. Cha Michel Nghi
 7. Cha Joakim Quang..1965
 8. Cha Jacôbê Lành..1969
 9. Cha Mathêu Nhi..1974
 10. Cha Joakim Ngoan..1975
 11. Cha Eusêbiô Tiền.....1993.. cho tới nay
7239