Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Họ Đạo Thạnh Hưng

TÊN CŨ:
ẤP: 9
XÃ: Mỹ Hưng
HUYỆN: Thạnh Phú
TỈNH: Bến Tre
ĐT: 075 878 673
BỔN MẠNG: Thánh Tâm
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

I. Gốc tích:

Viết theo báo Nam Kỳ Địa Phận đây là họ đạo được thành lập khoảng năm 1897 thời Cha Tađêô Đức từ sở Thanh Sơn phụ trách họ Giồng Miễu. Nhà thờ Thạnh Hưng lúc đó nằm gần vàm Băng Cung - gần chợ Giồng Chùa - trên đường về Thạnh Phú.

Trải qua các trào cha phụ trách: cha Tađêô Đức (1890-1910) - cha Lôrensô Tống Thành Mỹ (1910-1925) - cha Phêrô Thà - cha Phêrô Thời - cha Giuse Khánh - cha Louis Vinh (1930) - cha Vincent Thanh (1931-1945) - cha Philipphê Tuyền - cha Vinh - cha Phêrô Tri - cha Stanisslas Lựu - cha Phaolô Mừng (1948) - cha Phêrô Chính (1951) - cha Phêrô Tướng - cha Matthêu Xuân (1960-1976) - cha Giuse Cẩm - cha Phêrô Điềm .

Cùng chung số phận với các Nhà thờ thuộc địa sở Thạnh Phú (Giồng Miễu), những năm 1978-1989 mọi nơi sinh hoạt tôn giáo đều bị đình chỉ. Cũng may, trong thời gian đó nhờ Cha GBt Thượng từ Cái Quao một tháng một lần đến giúp mục vụ (1988).

Đến ngày 12/12/1989 cha Giacôbê Nguyễn Công Lành chính thức về phụ trách vùng Thạnh Phú. Mọi sinh hoạt dần dần trở lại bình thường. Sau đó Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng tiếp tục công việc mục vụ năm 1995. Tháng 5/1999, cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp chính thức phụ trách ba họ: Thạnh Hưng, Cầu Đúc, Bến Vông. Ngày 4/10/2003 cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa tiếp tục công việc mục vụ cho đến nay.

II.Tiến trình xây dựng:

Cha Vincent Thanh cất Nhà thờ năm 1933.

Cha Matthêu Xuân cất lại nhà thờ, nhà trường, nhà Dì năm 1963.

Cha Giacôbê Lành tu sửa, đúc lại bộ cột, làm cung thánh mới và bàn thờ mới. Nhà xứ không còn, nên phòng thánh cha dùng tạm làm nơi nghỉ ngơi khi đến làm mục vụ.

Cha Phêrô Đẹp cất lại nhà xứ, nhà Dì, phòng giáo lý, tháp chuông và kiến thiết lại khuôn viên Nhà thờ khang trang hơn năm 1999.

Cha Phêrô Nghĩa cất lại Nhà thờ mới 14mx32m, cất thêm nhà sinh hoạt, cải tạo tháp chuông thành tượng đài kính Đức Mẹ, xây thêm tượng đài Thánh Tâm bổn mạng họ đạo và đài Thánh Gia năm 2006.

Ân nhân dâng đất cất nhà thờ là ông Phêrô Trần Văn Cẩm từ năm 1933-1945. Gương sống đạo tốt có ông Câu Nguyễn Văn Cự, dù ông qua đời năm 1998, nhưng bổn đạo họ Thạnh Hưng luôn nhớ ơn ông.


6761