Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Họ Đạo Thành Lợi

 

Năm 1961, Cha Philip Võ Phước Thạnh - Cha sở Sa Đéc mua đất năm 1964, Cha Louis Trần Công Hoan cất Nhà thờ đầu tiên cho Thành Lợi, để giải quyết vấn đề tôn giáo cho một số dân có đạo từ vùng sâu vùng xa tản cư đến đây. Nhà thờ Thành Lợi được xây dựng trên vị trí hết sức phức tạp - gần bến xe - gần Bến phà Cầu Bắc Cái Vồn, lãnh địa đa phần thuộc đồng bào theo đạo Hoà Hảo. Dân địa phương quen gọi là "Nhà Thờ Chợ Bà". Hoàn cảnh khó khăn, Cha Louis Hoan không ở được, các dì cũng chạy về nhà Dòng, Nhà thờ bỏ hoang, con chiên tản lạc trong khoảng thời gian 20 năm trời

Ngày 24/12/1982 một số người có đạo di tản trở về, tổ chức mừng lễ 'Chúa Giáng Sinh" để quy tụ bà con có đạo lại theo tinh thần Phúc Âm Đức Kitô. Tiếc thay vì không có lãnh đạo, nên không có ai đại diện thông qua chính quyền, nên bao nhiêu khó khăn xảy đến. Phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí. Khó khăn cho nhà thờ, khó khăn cho trường mầm non (18/10/1983), khó khăn cho linh mục phụ trách (19/10/1986). Cha Pet. Phan Ngọc Đức từ Họ đạo Giồng Tre, Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre được sai đến.

Chính quyền trước sau như một tôn trọng chính sách: tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Nội vụ đến ngày 17/12/1986, phái đoàn mặt trận tỉnh can thiệp, giải quyết ổn thoả.

Nhờ ơn "Đức Kitô Vua" bổn mạng Nhà thờ, mọi khó khăn rồi cũng qua. Tình người vươn lên, lương giáo kết đoàn, siết chặt tay nhau chung lo cuộc sống. Tuy Họ đạo Thành Lợi không có gia đình nào "gốc' Công Giáo nhưng hạt giống Tin Mừng vẫn âm thầm đâm chồi nẩy lộc cho hoa thơm trái ngọt.

Các trào Cha phụ trách:
1. Cha Louis Trần Công Hoan 1964
2. Cha Gioanbaotixita Dương Văn Oai 1972
3. Cha Đaminh Thân Trọng Hoan 1974

4. Cha Pet. Phan Ngọc Đức 1976 đến nay.

Hiện Cha Pet cố gắng giữ giữ lại cái gì chưa mất. Đức của Cha như ngọc như ngà. Một số cố gắng cuối cùng của Ngài là quét vôi, tu sửa trong ngoài Nhà thờ, thay bàn thờ mới, mặt kiếng, chân hoa để chuẩn bị đi vào thiên niên kỷ mới. Tin tưởng rằng chương trình Phúc Âm Hóa "theo tông huấn Ecclesia in Asia" chắc chắn sẽ phù hợp cho vùng này và sẽ mang lại một mùa lúa bội thu nơi Thành Lợi này.

3115