Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Thạnh Phước

  1. Tên cũ: Thạnh Phước
  2. Ấp: Thạnh Phước 1, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: 
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 140 người

1. Giai đoạn hình thành:

Là họ nhánh của Bình Đại. Cha Phaolô Hồ Phước Lành lập năm 1948. Thầy Edouard dạy giáo lý và xây Nhà thờ năm 1949.

Năm 1970, do chiến tranh Nhà thờ bị bom tàn phá bình địa, mọi liên lạc bị cắt đứt.

Năm 1980, cha Sinh liên lạc các giáo dân còn trụ lại và kêu gọi lên Bình Đại dự lễ. Giáo dân hiện nay còn khoản: 140 người

2. Định hướng tương lai:

- Vận động để xin tái thiết lại. - Thăm viếng các gia đình Công giáo, củng cố niềm tin cho giáo dân trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

6508