Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Họ Đạo Thành Thới

z5246201185415f6131f1c8872aa728a02f35b3d5ebbb0

Địa chỉ: ấp An Hòa, Thành Thới A, Mỏ Cày Nam, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XII Thường Niên

Số giáo dân: 479

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        17g00

Ngày thường:     18g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. HỌ ĐẠO: 109 hộ nhân khẩu.

            Họ Đạo có Ban Quới chức gồm 12 người và 1 ca đoàn.

            Hội đoàn có Thiếu nhi và giới trẻ.

II. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

     Năm 1931, sau khi có một số người vào đạo, Cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên cất cho Họ Thành Thới ngôi Nhà Thờ đầu tiên lợp bằng lá, cột cây có trên là Nhà Thờ Thới Trạch.

     Nhà Thờ này ở sâu trong vườn, nên đến năm 1936 Cha Vincent Nguyễn Ngọc Thanh mua phần đất gần lộ hiện nay và cất Nhà Thờ mới vách tường, lợp ngói.

     Vào thời Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán làm Cha Sở An Định (1960 – 1965), Nhà Thờ được sửa chữa lại chút ít và đổi tên là Nhà Thờ Thành Thới cho giống tên xã.

      Đến năm 1969, Nhà Thờ bị bom sập hoàn toàn.

     Nhà Thờ mới hiện nay được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu làm phép và khánh thành ngày 27/4/1994 do Cha GBt Huỳnh Cao Thượng phụ trách xây dựng.

      1973 – 2011, Cha GBt Huỳnh Cao Thượng làm Cha Sở.

      2011 Cha Giuse Huỳnh Mộng Hùng làm Cha Sở. Cha quan tâm xây dựng con người và củng cố đức tin của bổn đạo. Cha cũng cho xây Đài kính Đức Mẹ.

8941    15-01-2011 09:19:15