Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Thành Thới

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ: Thành Thới
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 414 người

GỐC TÍCH:

Họ đạo: 109 hộ nhân khẩu (200 nam 214 nữ)
- Họ đạo có ban Quới chức gồm 12 người (9 nam, 3 nữ) và 1 ca đoàn
- Hội đoàn có Thiếu nhi và giới trẻ.
- Lo cho giới trẻ

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Năm 1931, sau khi có một số người vào đạo, cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên cất cho họ Thành Thới ngôi Nhà thờ đầu tiên lợp bằng lá, cột cây có trên là Nhà thờ Thới Trạch.

Nhà thờ này ở sâu trong vườn, nên đến năm 1936 cha Vincent Nguyễn Ngọc Thanh mua phần đất gần lộ hiện nay và cất Nhà thờ mới vách tường, lợp ngói.

Vào thời cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán làm cha sở An Định (1960-1965) Nhà thờ được sửa chữa lại chút ít và đổi tên là Nhà thờ Thành Thới cho giống tên xã.

Đến năm 1969 nhà thờ bị bom sập hoàn toàn.

Nhà thờ mới hiện nay được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu làm phép và khánh thành ngày 27/4/1994 do cha GBt Huỳnh cao Thượng phụ trách xây dựng.


8679