Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Thành Triệu

  1. Tên cũ: Thành Triệu
  2. Ấp:
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 1032 người

1. Gốc tích.

Hồi đầu khoảng 5, 7 gia đình có đạo các nơi (Vĩnh Kim, Bãi Xan, Gò Công, Cái Muối) đến lập cư sinh sống. Khoảng năm 1875 một Nhà thờ lợp lá, vách ván trên sở đất nhà chung do cha sở Bến Tre tạo lập, tới lui trông coi. Khoảng năm 1898 có cha sở như cha Jos Việc, Pet Tuyển, Pet Khánh thường trú tại Họ đạo. Khoảng năm 1910, do đề nghị của ủy ban làng xin hiến lại để làm cơ sở xã, nên Nhà thờ được rời về xa hơn 200 thước. Nhà thờ mới được xây dựng kiên cố do cha Ackermann, cha sở Bến Tre. Nhà thờ này sập đổ khoảng 1962 - 1964 vì chiến tranh.

Trong thời gian chiến tranh, Họ đạo đã di tản ra xã Tiên Thủy. Tại đây cha Nguyễn Văn Bút đã tạo lập một Nhà thờ, nhà dì phước, nhà cha sở và trường học năm 1965. Toàn bộ cơ sở nay thuộc nhà nước (84).

Sau năm 1975 Họ đạo lại trở về địa điểm năm 1912 cũ. Nhà thờ mới này khánh thành 7 - 5 - 1978 do Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu.

Bổn đạo hiện nay khoảng 1032 người.

2. Các trào cha sở.

Jos Bình 1875

P. Đàng 1933

Jean Lại 1884

Jos Năng 1934

Matthêô Thi 1894

Phaolô Hiền 1937

A. Tourmien 1888

Phaolô Duông 1938

Jos Việc 1898

Jos Giỏi 1940

Danvy Kiểm 1901

Phaolô Sử 1949

Pet Khánh 1901

Anrê Linh 1962

Pet Nhậm 1906

Jos Bút 1963

J.B Quí 1908

Phaolô Ý 1969 (phụ tá)

Pet Tuyển 1911

Pet Hiến 1970 (phụ tá)

J.B Nhạn 1916

Phaolô Ý 1971 đến nay ...

Linh mục ngoại quốc .

 

3. Cơ sở vật chất.

Kể từ khoảng năm 1912 có Nhà thờ kiên cố, nhà cha sở cây ván, nhà dì cây lá. Đời cha Sử xây nhà cha sở 2 căn lầu đúc năm 1960. Đầu năm 1963 cha Bút tái thiết một trường học 6 căn chưa hoàn thành.

Hiện nay có một Nhà thờ 5 căn và 1 phòng thánh 8m x 23m, một nhà dì 4 căn 8m x 16m lợp tôn xây tường. Đất đai còn lại 10 công rưỡi vườn chung quanh Nhà thờ tự canh tác và 6 công ruộng.

4. Tu sĩ linh mục sinh quán.

- Cha Pet Nguyễn Đắc Phú (chết bệnh sau chịu chức 2 năm).
- 2 nữ tu Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Diện.

5. Hiện trạng:

a. Nhân sự:

8 nữ tu dòng thánh Phaolô, 9 quới chức. Về nữ tu giảm 4, một phần vì chuyển đi nơi khác, một phần về đời. Các nữ tu và quới chức vẫn nhiệt tâm phục vụ nhà Chúa.

b. Tinh thần.

70% còn lui tới Nhà thờ, nhưng chỉ 5% sống đạo tốt. Lý do sa sút một phần do kinh tế gia đình, một phần thiếu cố gắng tham dự thánh lễ, các bí tích.

6. Linh tinh.

Về Họ đạo Phú Túc. Họ nhánh của Họ đạo Thành Triệu. Số giáo dân khoảng chừng 120 lớn nhỏ. Sau năm 1975 đã làm được một Nhà thờ. Đến năm 1984 cũng hiến cho nhà nước. Và thực tế bổn đạo thường xuyên tới lui nhà thờ Thành Triệu tham dự lễ.

Có một linh mục, 4 nữ tu sinh quán tại đây.

7853